5% Regeling helpt 522 Rotterdammers aan een baan in 2010

Rotterdam, 1 februari 2011 – Meldpunt 5% Regeling, onderdeel van Werkgeversservicepunt DAAD, heeft in 2010 via de 5% Regeling 522 Rotterdammers aan het werk geholpen. De regeling verplicht bedrijven die een grote opdracht van de gemeente aannemen om 5% van het bedrag aan de lonen van langdurig werkzoekenden of leerlingen te besteden. Afgelopen jaar bevonden zich onder de kandidaten ruim 80% langdurig werkzoekenden en 20% leerlingen. Het totale bedrag aan gemeentelijke opdrachten waarop de regeling van toepassing is, besloeg bijna 571 miljoen euro in 2010. De projecten hebben echter vaak een langere looptijd dan een jaar.   Voorbeelden van projecten waarop de regeling van toepassing is, zijn de bouw van woonconcept Calypso, de schoonmaak van gemeentelijke gebouwen en instroom bij gecontracteerde thuiszorgaanbieders vanuit de WMO (wet maatschappelijke ondersteuning). Waar voorheen de regeling alleen voor de bouwsector gold, wordt deze nu in alle sectoren ingezet. Tegenwoordig wordt de regeling ook steeds vaker toegepast vanuit het oogpunt maatschappelijk verantwoord ondernemen zonder dat de gemeente hiertoe een verplichting oplegt.   Wethouder Dominic Schrijer (Werk) ziet de regeling als een belangrijk onderdeel van de maatregelen om de Rotterdamse arbeidsmarkt te stimuleren en stelt: “We zijn zeer tevreden met dit resultaat. Met deze regeling profiteren werkzoekenden direct van gemeentelijke investeringen. Het uitgangspunt van de Rotterdamse werkgelegenheidsaanpak is dat iedereen iets kan. Wij verwachten van iedereen een actieve inzet om mee te doen en samen met partners als DAAD en Meldpunt 5% Regeling bieden wij hierin ondersteuning.”   De 5% Regeling is een belangrijk onderdeel van het sociaal verantwoorde inkoopbeleid van de gemeente Rotterdam. De gemeente Rotterdam past de regeling toe in alle branches waar zij opdrachten uitzet en dringt hiermee de werkloosheid in de stad terug.   -----------
Over de 5% Regeling
De gemeente Rotterdam voert een duurzaam inkoopbeleid. Onderdeel hiervan is de sociaal verantwoorde 5% Regeling. De 5% Regeling is van toepassing op grootschalige projecten die door gemeente Rotterdam worden ingekocht. De regeling houdt in dat 5% van de opdrachtsom door de opdrachtnemer besteed dient te worden aan de inzet van langdurig werkzoekenden of stagiaires. Met deze regeling levert de gemeente vanuit de inkoopfunctie een bijdrage aan de werkgelegenheidsdoelstellingen van Rotterdam. Voor opdrachtnemers is het tevens een kans om middels de 5% Regeling maatschappelijk verantwoord te ondernemen.
  Over Meldpunt 5% Regeling Meldpunt 5% Regeling is coördinator van de regeling en maakt bindende afspraken met de opdrachtnemer. Iedere opdrachtnemer van een gunning waarin de 5% Regeling is opgenomen legt met dit meldpunt contact. Vanuit deze positie begeleidt en bewaakt Meldpunt 5% Regeling de voortgang en adviseert zij zowel opdrachtnemer als de gemeentelijke dienst. Voor meer informatie over de regeling het meldpunt zie www.5procentregelingrotterdam.nl   Meer informatie: Marcommit PR Pauline van Die Tel. 06-461 827 96 [email protected]  

You may also like...