Afkoeling IT-arbeidsmarkt zorgt voor meer lucht bij werkgevers

Elk kwartaal komt Hello Professionals met de nieuwste IT-arbeidsmarktmonitor. Terugblikkend op 2023 en vooruitkijkend naar 2024 waren dit de opvallendste ontwikkelingen: ondanks de afkoeling op de IT-arbeidsmarkt is er nog steeds krapte, het aantal niet zoekende IT-professionals stijgt met 8% en het laatste kwartaal daalde het aantal geplaatste IT-vacatures met 35%.

Daling in het aantal werkzoekende IT-professionals

In een economie die gekenmerkt wordt door onzekerheid door geopolitieke onrust en grootschalige ontslagrondes bij grote bedrijven, zien we dat werknemers voorzichtiger worden en minder geneigd zijn tot jobswitching.

In lijn met eerdere voorspellingen is er een merkbare stijging opgetreden in het aantal niet-zoekende IT-professionals. Het percentage niet-zoekende IT-professionals is gestegen met 8% naar 46%. Dit gaat in lijn met de daling in zowel het aantal actief als latent zoekende IT-professionals. Het percentage actief zoekenden is gedaald van 7% naar 5%, terwijl het percentage latent zoekenden afnam van 54% naar 49%.

Grote daling van 35% in het aantal geplaatste IT-vacatures in het laatste kwartaal van 2023

Niet alleen de arbeidsmarktactiviteit van IT-professionals toont een verschuiving, maar ook het aantal uniek geplaatste IT-vacatures is met 35% verder gedaald, van 11.652 naar 8.369. Deze neerwaartse trend bevestigt de eerdere zorgen over terughoudendheid bij bedrijven, die mogelijk worden beïnvloed door economische onzekerheid en het streven naar kostenbeheersing. Een gedetailleerdere analyse wijst uit dat de daling van vacatures zich vooral concentreert in de randstad, met de meest opvallende dalingen in de provincies Flevoland (-42%), Utrecht (-40%), en Noord-Holland (-39%).

Ondanks de algehele afname in vacatures blijven bepaalde IT-rollen in trek. De top 5 meest gevraagde rollen zijn: developers, support engineer, systeembeheer, functioneel applicatiebeheer en netwerkbeheerder.

Ondanks de afkoeling op de arbeidsmarkt blijft er nog wel sprake van krapte binnen de IT-sector.

In 2024 blijft de arbeidsmarkt krap, maar de spanning neemt af volgens de UWV Spanningsindicator. Er wordt verwacht dat de spanning verder daalt en er een verdere daling in het aantal vacatures. Ondanks deze algemene afname in de vraag naar arbeid blijft de IT-sector kampen met structurele personeelstekorten.

Vooruitblik 2024 en visie Hello Professionals

"In 2024 staan er aanzienlijke uitdagingen op het pad van de IT-sector," voorspelt Maarten Cobelens, algemeen directeur van Hello Professionals. "De toenemende vergrijzing, het verwachte economische herstel en de krapte op de IT-arbeidsmarkt zullen leiden tot substantiële tekorten in de sector. Daarnaast overweegt de nieuwe regering beperkingen op flexibel werk, wat potentieel significante invloed kan hebben op de cruciale IT-werkgebieden."

"Hello Professionals herkent de waarde van kunstmatige intelligentie (AI) als krachtige instrumenten voor de optimalisatie van IT-processen," benadrukt Cobelens. "Hierbij ligt de nadruk op het voortdurende belang van menselijke betrokkenheid, met name binnen technische functies."

Over Hello Professionals 

Met meer dan 20 jaar ervaring zijn wij de IT-partner in het samenbrengen van IT-professionals en opdrachtgevers. Hello Professionals heeft een team van de beste IT’ers in vaste dienst. Voor specifieke projecten hebben we toegang tot een groot interim netwerk waardoor we altijd de juiste kennis kunnen inzetten. Bij Hello Professionals gaat kwaliteit, verwachtingsmanagement en klantgerichtheid hand in hand met persoonlijke aandacht, vertrouwen en oprechte interesse in elkaar.  

Meer weten?  

Neem contact op met Maarten Cobelens, [email protected] of 06-26104002. Of neem een kijkje op onze website: https://www.hello-professionals.nl/. Benieuwd naar de IT-arbeidsmarktmonitor van het derde kwartaal 2023? Ga dan naar: https://hello-professionals.nl/it-arbeidsmarktmonitor-q3-2023/. You may also like...