Als woorden wapens zijn, en de rede het aflegt tegen de retoriek, is het oorlog

 

PERSBERICHT(oktober 2020) 

Als woorden wapens zijn, en de rede het aflegt tegen de retoriek, is het oorlog 

Geachte redactie, 

Mijn naam is Nico Kwakman. 

Jarenlang heb ik namens de Vakgroep Strafrecht en Criminologie van de Rijksuniversiteit Groningen de PERS te woord gestaan over uiteenlopende onderwerpen op het gebied van strafrecht en strafprocesrecht. 

In tal van interviews (op radio en tv en in dag- en weekbladen) heb ik                                                    als pers-contactpersoon                                juridische duiding gegeven aan alledaagse en niet-alledaagse criminaliteit en heb ik getracht ingewikkelde straf(proces)rechtelijke leerstukken op een begrijpelijke manier uit te leggen. 

Deze keer benader ik u als schrijver van romans, die ik in eigen beheer uitgeef. In die hoedanigheid wil ik uw aandacht vragen voor het volgende: 

Binnenkort verschijnt mijn nieuwe roman: De Kuil. 

Een roman in de voetsporen van Boccaccio, over liefde en rivaliteit, misdaad en straf en oorlog en vrede.

 

Achterflaptekst:  

De hoofdpersoon van deze vertelling verdedigt zich niet, toont geen spijt en geeft niemand de schuld. Ook zichzelf niet. Als kind al draaide hij zijn hand niet om voor de meest verwerpelijke kwajongensstreken. Maar hij schaamt zich daar niet voor. Zo zat hij in elkaar: hij was nog maar een kind en het was zijn natuur.  

Totdat zijn leven een gelukkige wending neemt. De vriendschap met zijn nieuwe vriend luidt een ander tijdperk in, waarin hij zijn demonen weet te beteugelen en zijn leven op de rails krijgt. Maar het gevaar is nog niet geweken. Soms staat er nog een wissel verkeerd, zodat hij opnieuw dreigt te ontsporen. En wanneer blijkt dat hij en zijn vriend elkaars rivalen zijn geworden in de liefde, iets wat bijna ondenkbaar leek, is er geen ontkomen meer aan.  Als hij zich niet langer weet te beheersen en het uiteindelijk misgaat, presenteert het noodlot hem de rekening en wordt er een forse streep door hun vriendschap gehaald.                                       Hij probeert te redden wat er nog te redden valt. Maar in zijn pogingen om de vrede te tekenen met zijn vriend, wordt hij geconfronteerd met de keerzijde van zijn capitulatie. Er wordt teruggerekend, aangerekend en afgerekend. Hij draait op voor de herstelbetalingen. Degene die ooit zijn boezemvriend was, eist nu een schadeloosstelling, omdat ‘hij de oorlog is begonnen’.  

De afrekening vindt plaats in het Italiaanse Certaldo, de bakermat van een van de beroemdste raamvertellingen uit de geschiedenis:de Decamerone van Boccaccio. Die bood troost en een uitweg uit een pestepidemie in de veertiende eeuw.                                                                     

Maar ook uit deze oorlog om de liefde?  

Zie voor meer informatie: 

https://www.boekenbestellen.nl/boek/de-kuil

Over de auteur  

Nico Kwakman schreef eerder een biografische liefdesroman in drie delen: De Beweging.  

Voor meer informatie:

https://www.boekenbestellen.nl/boek/de-beweging-deel-1-leandra/32844  

Hij was sinds eind jaren negentig werkzaam als onderzoeker en universitair docent  bij de vakgroep Strafrecht en Criminologie van de Rijksuniversiteit Groningen.  

Zie voor zijn publicaties en blogs uit die tijd: http://nicokwakman.blogspot.com/ 

Met hartelijke groet, Nico Kwakman         

Tel.: 0647151169.        

E-mail: [email protected] You may also like...