Anti-drugs boekjes uitdelen in de Bijlmer… heeft het effect?

 

Anti-drugs boekjes uitdelen in de Bijlmer… heeft het effect?

AMSTERDAM ZUIDOOST 24-08-20 Voor de 2e keer deze maand deden zij op zaterdag de Amsterdamse Poort aan: de vrijwilligers van de Stichting Geen Drugs-Wel Leven.

Hun turquoise outfits vallen van ver al op. Huis aan huis doen zij boekjes in de brievenbussen: voorlichtingsboekjes over pijnstillers, Ritalin, alcohol en drugs in het algemeen.

Het team van Geen Drugs-Wel Leven weet dat het een druppel op de gloeiende plaat is. Toch blijft het team er wekelijks in Amsterdam Zuidoost op uit te gaan om mensen bewuster te maken over de gevolgen van drugs.

Drugs normaal? Gevolgen van drugs in ieder geval niet

Hoewel het lijkt alsof we in Nederland drugs als iets normaals zijn gaan beschouwen; de gevolgen van drugs zijn verre van normaal.

Kijk naar de enorme toename verkeersslachtoffers waar drugsgebruik in het spel is. Naar de jongeren die met een dwarslaesie in een rolstoel belanden na overmatig lachgasgebruik. Kijk naar de criminaliteit, en het buitensporige geweld dat in de drugsscene plaatsvindt. Kijk naar de negatieve effecten van drugs op het leervermogen, jongeren die na drugsgebruik psychoses ontwikkelen, of die zelf in de criminaliteit belanden en geweldplegers worden…

Tegengeluid is nodig

Ingeborg Trask, voorzitster van Geen Drugs-Wel Leven: “Als niemand een tegengeluid geeft, dan blijven we het met zijn allen normaal vinden. We moeten in Nederland af van het idee dat drugsgebruik erbij hoort.”

“Drugs is in feite een gif. Elke reactie die jouw lichaam op de drugs geeft, is een poging van het lichaam om dat gif zo snel mogelijk uit je lijf te krijgen. Hoe vaker je het gebruikt, hoe meer je jezelf vergiftigd, met alle gevolgen van dien. Op den duur is je lichaam zo vergiftigd dat het niet meer normaal kan functioneren en dan word je van de drugs afhankelijk. Het zure is dat je je dan zelfs met drugs niet meer fijn kunt voelen en naast verslaving ook allerlei anderen klachten ontwikkelt.”

Er moet een trendbreuk komen

Er moet iets veranderen in Nederland. De Stichting Geen Drugs-Wel Leven pleit ervoor om in Nederland het IJslandse model van drugspreventie door te voeren. Ook in Zweden zijn de afgelopen 25 jaar goede resultaten bereikt door op scholen drugsvoorlichting te verplichten. Daar is inmiddels een trendbreuk ontstaan en is het onder jongeren juist cool om geen drugs te nemen.

Ingeborg Trask zou tevens graag zien dat er meer aandacht komt voor gezondheid, sport en het bieden van perspectief aan jongeren.

Voorlopig blijft de Stichting Geen Drugs-Wel Leven aandacht vragen voor de drugsproblematiek door iedere week boekjes uit te delen. Of het effect heeft? “Als we op pad zijn geweest krijgen we toch regelmatig reacties via de mail. Daaruit blijkt dat de boekjes gezien en gelezen worden. Soms zijn het kritische vragen over de campagne, maar we hebben ook al echte hulpvragen gehad. Die verwijzen we dan door naar de juiste instanties. Zolang de situatie in Nederland nog niet is veranderd, gaan we door.”

De materialen van de Stichting Geen Drugs-Wel Leven worden gesponsord door de Scientology kerk.

Voor meer informatie:

[email protected]

website: https://www.geendrugswelleven.nl/

 You may also like...