Arbeidskosten uitzendkracht lager dan contractant


Dit is een origineel persbericht.

De arbeidskosten van een uitzendkracht blijken in de praktijk meestal lager uit te vallen dan die van een medewerker met een contract voor bepaalde tijd. Dit kostenvoordeel kan zelfs voor onbeperkte duur gelden. Dit blijkt uit het onderzoek Flexibiliteit, noodzaak voor concurrentiekracht dat in opdracht van de ABU (Algemene Bond Uitzendondernemingen) is uitgevoerd. Verder blijkt dat kostenoverwegingen niet altijd de belangrijkste redenen zijn om voor een uitzendkracht te kiezen. Belangrijker zijn het gemak en de veel grotere flexibiliteit die organisaties krijgen wanneer zij werken met uitzendkrachten. Tijdens het Nationaal Flexdebat van 7 november jl. nam VNO-NCW-voorzitter mr. B.E.M. (Bernard) Wientjes het onderzoek in ontvangst uit handen van ABU-directeur drs. A. (Aart) van der Gaag.

Van der Gaag licht het onderzoek toe: 'Met dit onderzoek hopen we een eind te kunnen maken aan het idee dat uitzendkrachten duurder zijn dan contractanten. Vaak denken bedrijven dat ze voordeliger uit zijn wanneer ze zelf mensen tijdelijk aantrekken. Uit het onderzoek blijkt echter dat de kosten van een uitzendkracht lange tijd lager liggen dan de kosten van een medewerker met een contract voor bepaalde tijd. Redenen zijn onder meer de lagere aanloopkosten en het relatief groter aantal productieve uren van uitzendkrachten. Maar ook de manier waarop opdrachtgevers zelf omgaan met het inzetten van flexibiliteit kan sterk bijdragen aan de kostenbesparing.'

De integrale kosten van een uitzendkracht zijn gedurende een aanzienlijke periode lager dan die van een contractant (iemand met een bepaalde tijd contract). Variërend van twee maanden tot een periode van onbepaalde tijd. Het inschakelen van een contractant zorgt met name voor hogere wervings- en selectiekosten en bovendien moeten ook veel niet-productieve uren worden betaald. Hierdoor is het effectieve uurtarief doorgaans hoger dan dat van een uitzendkracht. Naast kosten vormen ook risico's zoals ziekte en arbeidsongeschiktheid een belangrijke overweging om te kiezen voor een uitzendkracht.

Bij het onderzoek valt op dat uitzendkrachten voordeliger zijn wanneer de organisatie zijn primaire proces en het inleenproces heeft ingericht op het inzetten van uitzendkrachten. 'Wanneer gewerkt wordt met gestandaardiseerde werkprocessen en een geprofessionaliseerd inleenproces is het werken met uitzendkrachten zelfs voor onbepaalde tijd voordeliger', aldus Van der Gaag.


Voor de redactie, niet voor publicatie:

De ABU vertegenwoordigt de belangen van ruim 320 uitzendondernemingen, met in totaal meer dan 3.000 vestigingen in Nederland. Elk jaar worden zo'n 700.000 uitzendkrachten geplaatst en 1,3 miljoenen vacatures ingevuld. Voor meer informatie over de ABU kunt u contact opnemen met de heer R. (Remco) Icke, Hoofd Voorlichting & PR op 020 - 655 82 04, 06 - 22 45 09 22 of met de heer A. (Aart) van der Gaag, directeur op 020 - 655 82 09. De persfoto en het onderzoek zijn op te vragen via [email protected]


ANP Pers Support, het ANP is niet verantwoordelijk voor de inhoud van bovenstaand bericht.

ANP Pers Support is een joint venture van het ANP en PR Newswire.
 


You may also like...