Bezwaarplicht tegen bewaarplicht

Bezwaarplicht actie 2e kamer
Alle leden van het parlement krijgen vandaag een T-shirt toegestuurd met de tekst 'bezwaarplicht'. Op de begeleidende kaart worden parlementariërs opgeroepen om in 2005 gehoor te geven aan de bezwaarplicht tegen de bewaarplicht verkeersgegevens. De actie is een initiatief van BIT en XS4ALL.
Woensdag 26 januari vergadert het parlement over de agenda van de informele JBZ-raad in Brussel. Bij de vorige vergadering zijn er kritische vragen gesteld over de kosten van de voorgenomen bewaarplicht verkeersgegevens, de gevolgen voor de ICT-innovatie en is er gevraagd naar onderbouwing van de noodzaak en proportionaliteit. Minister Donner heeft het parlement daarop een rapport toegestuurd van KPMG waaruit blijkt dat de uitgebreide bewaarplicht internetproviders vele miljoenen euro's gaat kosten. Tijdens de informele JBZ-raad wordt gesproken over de kosten van Europees JBZ-beleid. BIT en XS4ALL willen graag dat het parlement de minister vraagt om dit KPMG-rapport in te brengen in die discussie, en namens Nederland te pleiten voor een volledige vergoeding van deze kosten. Meer informatie over deze actie en de stand van zaken omtrent de bewaarplicht zijn te vinden op: www.bezwaarplicht.nl.
 


You may also like...