Bijeenkomst Stichting Enna

  rn

Persbericht Stichting Enna

rn


rn Vierde bijeenkomst Stichting Enna op zaterdag 1 oktober 2016

rn

Zaterdag 1 oktober vanaf 13.00 uur vindt in de MFR van de Brede School Theo Thijssen, de 4e bijeenkomst van Stichting Enna plaats. Stichting Enna is opgericht door Anne van Mil en onze bijeenkomsten zijn bedoeld voor ouders ,grootouders, familie en kennissen die een kind hebben verloren. De bijeenkomsten bieden een mogelijkheid samen te zijn met gelijkgestemden, samen met een presentatie, lezing, voordracht of dergelijke. Tijdens de bijeenkomst wordt er aandacht gegeven aan verlies en herinnering. Naast de ambassadeur van Stichting Enna, burgemeester G.C.G.M Rabelink, is een bijzondere spreker uitgenodigd.
rn
rnChristine Haegeman en haar man Guy verloren hun zoon door een ongeval. In 2013 kwam haar boek ‘Geboorte van mijn kostbare leegte’ uit. Hierin vertelt Christine hoe zij het rouwproces beleeft. Het verhaal getuigt van verdriet maar ook van hoop, zingeving en zelfs groei in het leven na de dood van een kind. Zij maakt ons deelgenoot van haar verhaal tijdens de bijeenkomst op 1 oktober.
rn
rnTevens is er gelegenheid om samen het herinneringsmonument te bezoeken.

rn

Wij stellen het zeer op prijs als u zich van te voren aanmeld voor de bijeenkomst op 1 oktober, zodat wij weten op hoeveel mensen we mogen rekenen.

rn

Aanmelden doet u door een berichtje te sturen naar het mailadres:  [email protected]

rn

 

rn

U vindt de Brede School Theo Thijssen aan de: Emil Sandströmweg 6, 4301 NW Zierikzee

rn


rn Voor meer informatie verwijzen we u naar www.stichtingenna.nl en/of facebook.com/stichtingenna

rnrn

 

rnrn

Noot voor de redactie!
rn
rnVoor vragen nu, tijdens de bijeenkomst of op een later moment kunt u contact opnemen met de voorzitster Anne van Mil (06.4675.1262) of secretaris Petra van der Zande (06.3032.1897).

 


You may also like...