BIT nieuws beschikbaar via RSS


Sinds kort is het BIT nieuws ook via RSS te lezen. Hetzelfde geldt voor onze storingsmeldingen en de aankondigingen voor gepland onderhoud. Wij denken op deze manier onze klanten nog beter op de hoogte te kunnen houden. RSS staat voor Really Simple Syndication en wordt op dit moment vooral gebruikt om op een gemakkelijke manier nieuwsberichten te distribueren.
RSS werkt met feeds. Content aanbieders (dagbladen, nieuws sites, ISP's, particuleire homepages) leveren hun feed in XML formaat aan. Iedereen die interesse heeft in het aangeboden nieuws, kan een RSS reader op zijn PC installeren en de betreffende feed toevoegen. De reader geeft vervolgens een overzicht van al het nieuws van de verschillende sites en kan het de gebruiker laten weten wanneer er nieuw nieuws is. Er zijn verschillende RSS readers voor verschillende besturingssystemen beschikbaar. Een aantal (zoals feedreader) is gratis. Op de volgende URL kunt u meer informatie vinden over RSS en hoe u de feeds van BIT kunt gebruiken: http://www.bit.nl/support/rss/
 

You may also like...