Body Positivity is voor iedereen

 

Steeds meer mensen hechten belang aan een gezonde geest in een gezond lichaam. De laatste weken horen we steeds vaker de term ‘body positivity’ terugkomen. Op zondag 2 juni 2019 organiseert ANBN vzw daarom het eerste Body Positivity Event in Vlaanderen. Niet toevallig valt dit samen met de Wereld Eetstoornis Actiedag, een dag waarop wereldwijd verschillende acties georganiseerd worden. Met de moedige getuigenis van atlete Louise Carton werd nog maar eens duidelijk waarom dit thema aandacht verdient: veel mensen lijden in stilte en daar wil ANBN graag iets aan doen.

 

Als je willekeurig drie Belgen rond een tafel plaatst, zal gemiddeld één van hen ooit in zijn leven geconfronteerd worden met een psychische stoornis. Verder weten we dat ongeveer 26% van de Belgen zich slecht in zijn vel voelt (Itinera Institute, 2013). Als we dan kijken naar onderzoek over preventie van psychische problemen, weten we dat het belangrijk is om vooral in te zetten op beschermende factoren (Eetexpert, 2016). Het gaat dan om het bevorderen van zelfwaardering, copingvaardigheden, mediaweerbaarheid, een gezonde levensstijl met een evenwichtig eetpatroon en een gezond lichaam en sociale contacten. ‘In plaats van te focussen op problemen, willen we daarom tijdens deze dag juist extra aandacht geven aan wat helpend en versterkend kan zijn om je goed in je vel te voelen,’ vertelt Els Verheyen, psychologe bij ANBN.

 

Op de campus van het University College Leuven-Limburg (UCLL) in Heverlee zullen de vrijwilligers van ANBN klaar staan om de deelnemers met open armen te ontvangen, voor een dag vol inspirerende verhalen en boeiende workshops. In de voormiddag deelt Sabine Peeters haar ervaringen, als ambassadrice van de Body Positivity beweging en auteur van het boek Lief voor mijn lijf. In de namiddag kunnen mensen deelnemen aan verschillende workshops, waaronder een Meet & Greet met Gudrun Hespel, bekend van het boek The Fittest You en zelf hersteld van een eetstoornis. Eetexpert vzw verzorgt een workshop voor ouders en opvoeders en er zijn workshops rond dans en beweging, make-up, eetstoornissen bij mannen, adventure therapie, enz. Daarnaast valt er nog veel meer te beleven: een blote-voeten-pad, een infomarkt en twee tentoonstellingen van ValriArt (De Dagboekkamer) en Sana Sadat (Gek?). Het volledige programma is terug te vinden via de website van ANBN.

- - - - -  (einde persbericht)


En wat kan u doen?

ANBN zet zich in om een dag in het teken van een gezonde geest in een gezond lichaam te organiseren. Wat kan u doen om ons te helpen?

Geef aandacht aan dit evenement via uw mediakanaal en help ons om zoveel mogelijk mensen te informeren. Meer info viawww.anbn.be/bpe ofhttps://bodypositivityevent.wordpress.com.  Kom naar het Body Positivity Event op 2 juni in de Sociale School in Heverlee, Groeneweg 151, 3001 Heverlee. De campus bevindt zich aan het einde van de weg. Indien u graag een interview afneemt, is dit mogelijk met één van onze vrijwilligers. We staan ook steeds telefonisch ter beschikking om uw vragen te beantwoorden.

 

Meer info:      
Vereniging Anorexia Nervosa – Boulimia Nervosa vzw (ANBN)
Els Verheyen – coördinator, klinisch psychologe en zelf hersteld van een eetstoornis
Maatschappelijke zetel: Blijde Inkomststraat 113/12, 3000 Leuven
Tel. 0479 948990
[email protected]

 

Ter info - over ANBN

ANBN biedt online en offline informatie en steun via zijn Inloophuis, deelwerkingen, de Infomobiel, de chat en Facebookgroepen voor mensen met een eetstoornis. Deze initiatieven groeien gestadig, dankzij de inzet van steeds meer ervaringsdeskundigen en vrijwilligers. Momenteel kunnen we rekenen op een team van ongeveer 60 vrijwilligers. De vereniging, die bestaat dankzij de steun van structurele sponsors zoals de Nationale Loterij, wordt ook vaak gevraagd voor lezingen en workshops in scholen, ouderraden en andere fora.

 

Ter info – cijfers over eetstoornissen

Volgens de berekeningen van Domus Medica zijn er in Vlaanderen ongeveer 1000 personen met anorexia nervosa en 4050 personen met boulimia nervosa (1). Deze cijfers zijn gebaseerd op het standaardwerk Handboek Eetstoornissen (2). Omdat de diagnose ‘binge eating disorder’ nog niet erkend was als aparte categorie op het moment dat dit Handboek Eetstoornissen geschreven werd, zijn er voorlopig geen cijfers over deze groep bekend. Toch doen onderzoeken uit het buitenland (vb. Canada en Australië) ons wel vermoeden dat de eetbuistoornis minstens even frequent voorkomt als boulimia nervosa en misschien zelfs nog vaker. Het aantal patiënten dat in 2013 in een van de grote eetstoorniscentra werd behandeld, werd voorgesteld op het vierde congres van de Vlaamse Academie Eetstoornissen: 642 personen zochten hulp voor de eetstoornis in een gespecialiseerd centrum (3). Over het aantal personen dat in ambulante therapie is zijn geen gegevens voor de Vlaamse situatie bekend. Wel weten we uit een prevalentie-onderzoek van Preti en collega’s (4) dat een minderheid hulp zoekt voor de eetstoornis:

(1) Domus Medica vzw, Hoe vaak zal een huisarts met eetstoornissen te maken hebben, Domusmedica.be, 2010.

(2) Vandereycken, V., & Noordenbos, G., Handboek Eetstoornissen, De Tijdstroom, Utrecht, 2008.

(3) Vanderlinden, J., Kenmerken van eetstoornispatiënten behandeld in de gespecialiseerde centra in Vlaanderen anno 2014, PowerPointpresentatie, vierde congres Vlaamse Academie Eetstoornissen, https://drive.google.com/file/d/0B3c2ulw0Phj8SVVwUW9NajRLa0E/view

(4) Preti A et al., The epidemiology of eating disorders in six European countries: results of the ESEMeD-WMH project. Journal of Psychiatric Research, 2009.

 

Ter info – aanbevelingen voor het rapporteren over eetstoornissen in de media

http://www.anbn.be/pers/aanbevelingen

You may also like...