Boekje open over: Geheime kosten van traditionele vermogensbeheerders


Herkent u één van onderstaande uitspraken als u een traditionele beleggingsonderneming vraagt naar hoe hoog de kosten of retourprovisies zijn?   “De kosten maken niets uit, als je maar rendement haalt” “Iedere zelfstandig vermogensbeheerder maakt zulke afspraken met de depotbanken” “Onze transactietarieven zijn hoog omdat wij transacties beter kunnen uitvoeren” “Onze bewaarbank is nou eenmaal erg duur, maar wel veilig”   Helaas zijn bovenstaande uitspraken slechts te verteren als het spreekwoordelijke ‘broodje aap’. De kosten om te beleggen gaan hand in hand met het netto rendement dat jaarlijks wordt behaald, de hoogte van de kosten is -naast professioneel beheer- dus essentieel. Uit onderzoek van portefeuilles van traditionele beheerders blijkt dat de gemiddelde kosten rond 2.5% per jaar bedragen. Bij portefeuilles die grotendeels in obligaties worden belegd met een rendementsdoelstelling van zo’n 5% per jaar, kan een traditionele vermogensbeheerder met deze kosten onmogelijk toegevoegde waarde bieden.   Met een jaaroverzicht kan een belegger achteraf berekenen wat de kosten zijn geweest. Maar van te voren is dit moeilijker in te schatten omdat de beleggingsondernemingen in kwestie -in deze tijd van transparantie-, nog steeds niet open en duidelijk informeren over hoe hoog de werkelijke beleggingskosten precies zijn. Voor eens en voor altijd wil ik een boekje opendoen over de kosten die banken en traditionele vermogensbeheerders doorbelasten aan hun cliënten.  
Kosten traditioneel vermogensbeheer Een traditionele vermogensbeheerder verdient niet alleen aan de beheerfee, zoals je mag verwachten. Hij of zij rekent ook een flink stuk (50%-75%) van de transactiekosten, bewaarloon en beleggingsfondsen tot de inkomsten, terwijl je zou denken dat dit naar de bank gaat. Niets is minder waar; de inkomsten worden slechts goed verstopt. Indien een portefeuille wordt beheerd door een traditionele vermogensbeheerder zijn de volgende kosten te onderscheiden:   ·         Beheerkosten: gemiddeld 1%-1.5% per jaar ·         Transactiekosten: gemiddeld 1%-3% per jaar ·         Kick-backs beheerder: gemiddeld 50%-75% van de transactiekosten ·         Bewaarloon: gemiddeld 0.2% per jaar ·         Kosten beleggingsfondsen: gemiddeld 1.5%-2.5% per jaar ·         Distributievergoedingen: gemiddeld 0.5%-4% (door te beleggen in beleggingsfondsen van derden)   Op het jaaroverzicht staan de kosten die een cliënt in dat jaar heeft betaald, deel deze kosten door het belegd vermogen, vermenigvuldig maal honderd en het percentage dat een cliënt rechtstreeks betaalt is bekend.   Daarnaast betaalt een cliënt ook nog de indirecte kosten aan beleggingsfondsen, beleggingsproducten of notes, deze variëren gemiddeld rond de 1.5% tot 2.5% per jaar. ETF’s kosten gemiddeld 0.2% tot 0.5% per jaar. Beleggers kunnen de kosten van fondsen gemakkelijk vinden op bijvoorbeeld morningstar.nl, of in de prospectussen van de producten of notes.   Indien de kosten meer dan 1.5% per jaar bedragen en grotendeels in obligaties wordt belegd wordt het verschil met depositosparen nagenoeg nihil, een dergelijke kostenpost past zeker niet bij obligatiebeleggingen. Je zou in dat geval kunnen stellen dat de vermogensbeheerder meer risico loopt voor dezelfde spaarrente…   Bij elkaar opgeteld zijn de totale kosten al snel meer dan 2.5% per jaar. In tien jaar beleggen kost dat minimaal een schandalige kwart van het belegd vermogen. En dat terwijl de meeste vooraanstaande traditionele vermogensbeheerders in de afgelopen tien tot vijftien jaar dramatische rendementen voor hun cliënten hebben behaald.

R.M. Broekhuizen
Managing Director
Helliot Vermogensbeheer
  T     020 2400 207 M    06 4493 2007 E     [email protected] W    www.Helliot.nl  


You may also like...