Christenen zijn ambassadeurs van Gods koninkrijk, ook op het werk

HOUTEN – Christenen vertegenwoordigen Gods koninkrijk: ze hebben zorg voor de schepping, bekommeren zich om hun medemens en zetten zich in voor ‘recht en gerechtigheid’. Ze zoeken de vrede voor hun bedrijf en willen tot zegen zijn, zoals in Jeremia 29:7. Steeds meer christenen ontdekken daarbij dat hun geloof alles te maken heeft met hun werk. Christenen zoeken elkaar ook op om samen op en voor het werk te bidden. In een bestaande bedrijfsgebedsgroep, maar ook bij een ‘bedrijf in de buurt’. Gebed raakt immers de kern van het christen-zijn. De Week van Gebed (20-27 januari) waarin wereldwijd miljoenen christenen bij elkaar komen om samen te bidden, gaat dus niet voorbij aan Nederlandse bedrijven. De website bedrijfsgebed.nl geeft een actueel beeld.

 

Christenen zijn hoopvol door hun vertrouwen in God. In hun dagelijkse handel en wandel laten ze zien wat het betekent om volgeling van Jezus Christus te zijn. Althans, dat is het streven. Geloven in een volmaakte God betekent niet dat christenen zelf volmaakt zijn. Wel is het zo dat steeds meer christenen er ook in hun werksituatie openlijk voor uitkomen dat ze geloven. In hun daden, en soms met woorden. Ze laten zien dat hun waarden en normen daar vaker dan je zou denken prima toepasbaar zijn, en nog relevant ook. Onze samenleving staat in toenemende mate open voor authentieke en integere mensen, heeft behoefte aan goede en aanstekelijke voorbeelden. Geen enkel probleem dus om voor je geloof uit te komen als je woorden en daden met elkaar in overeenstemming zijn. Het geloof komt daarmee terug in het publieke domein, want christen ben je 24-7. En als het goed is doortrekt het je hele leven. Er is wel een scheiding tussen kerk en staat, maar niet tussen kerk en werk.

 

Christen netwerken rond het werk in Nederland en België

In 2018 is het aantal geregistreerde speciale netwerkgroepen voor christenprofessionals wat kleiner geworden gebleven: zo’n 110 netwerkgroepen in een 40-tal verschillende beroepsgroepen. Het aantal geregistreerde bedrijven en organisaties met een of meer bedrijfsbidstonden groeide per saldo iets: 203 gebedsgroepen op ruim 300 verschillende locaties. Nieuw zijn Flynth, Gemeente Woerden, HAN University of Applied Sciences, HZ University of applied sciences en Nimeto Utrecht. Ook 'Alpha op de werkplek' en 'Business Alpha' verheugen zich in een stijgende belangstelling. Christenen laten ook steeds vaker op het professionele netwerk LinkedIn en ook op Facebook blijken dat ze geloven. Ze nemen in toenemende mate deel aan een christennetwerk of gebedsgroepje.

 

Aandacht in de kerk: voor de tiende keer de speciale Themazondag ‘christen-zijn op je werk’

Zeventig procent van de kerkgangers ziet niet in hoe hun dagelijkse werk bijdraagt aan Gods bedoelingen met deze wereld. Bijna alle voorgangers vinden het belangrijk dat mensen geloof in hun werk integreren, maar slechts eenderde vindt dat ze goed zicht hebben op het dagelijks werk van gemeenteleden. Deze cijfers zijn afkomstig van de website 'Theology of Work', een initiatief van Redeemer Church in New York.

Er is geen reden om aan te nemen dat dit beeld in Nederland wezenlijk anders is. In onze kerken is er weinig aandacht hoe haar leden in de maatschappij functioneren. Want hoewel 60 tot 80% van de kerkgangers dagelijks met dit thema te maken heeft, is dit in de kerk nog steeds een braakliggend terrein. Alle reden dus om daarbij stil te staan in bijvoorbeeld een themazondag. Op 10 november ’19 (10-11-‘19, steeds op de zondag na Dankdag voor Gewas en Arbeid (= op de eerste woensdag in november)) is er DV voor de tiende keer de speciale Landelijke Themazondag ‘christen-zijn op je werk’. In veel kerken, parochies en gemeenten wordt er dan opnieuw of voor de allereerste keer over dit thema gepreekt, en veel kerkgangers zullen opnieuw enthousiast reageren.

In meer dan 700 kerkgebouwen in Nederland en België hangen inmiddels ook onderstaande kleurenposters die christenen aanmoedigen om samen met een christencollega te gaan bidden. Ze zijn te downloaden via de website www.bedrijfsgebed.nl.

Op de website www.christenzijnopjewerk.nl staat veel bruikbare, praktische info.

 

Dit initiatief wordt gesteund door een groeiend aantal organisaties: momenteel Alpha-cursus Nederland, Bedrijfsgebed, CBMC, cgmv, CNV, Encour, Missie Nederland, ForumC, Geloof in je werk, GIDSnetwerk, IFES, IMPACT Navigators, Kerygma, Lafjoetoe, ManArise, Support Ministries, Navigators, Nederland Zoekt…, New Wine, RMU, Sestra, SKIN, Verus, 4e Musketier en Willow Creek.

 

Bron: * Maarten (Drs. ir. M.H.) Pijnacker Hordijk, tel. 030-6371380 (na 18.00 uur) en 06-31665111 (werk en WhatsAp).

De auteur is sinds 1986 betrokken bij pauzebidstonden bij NS in Utrecht, en coördinator bedrijfsbidstonden in Nederland. Hij werkt bij ProRail in Utrecht.

E-mailadres: [email protected]; Internetadres: www.bedrijfsgebed.nl en www.christenzijnopjewerk.nl.

Deze beide websites horen bij Stichting Encour www.encour.nl. Encour richt zich zowel op 'werk' als 'geld', en helpt kerken om hierin een Bijbelse visie te ontwikkelen en die door te geven aan individuele christenen.

 You may also like...