Cloud Barometer Exact: Opzetten internetstrategie een van grootste uitdagingen handelsbedrijven

 Maar liefst 35 procent van de Nederlandse handelsbedrijven ziet het opzetten van een goede internetstrategie als een van hun grootste branchespecifieke uitdagingen. Het internationale gemiddelde ligt met 26 procent beduidend lager. Dat blijkt uit de Cloud Barometer 2015*, een jaarlijks onderzoek in opdracht van Exact enKPN, dat dit jaar voor het eerst internationaal werd uitgevoerd. Andere landen die in het onderzoek zijn meegenomen zijn Groot-Brittannië, de VS, België, Duitsland en Frankrijk.rnrn

Duitse branchegenoten zien in het opzetten van een goede internetstrategie een mindere uitdaging dan gemiddeld; 21 procent noemt dit een van hun grootste uitdagingen. Ruim de helft van de Duitse bedrijven geeft wel aan dat concurrentie via het internet de prijzen onder druk zet. Gemiddeld ervaart bijna 40 procent van de internationale respondenten dat online concurrentie de druk op hun prijzen vergroot.

rn

Besparen door automatisering voorraadbeheer
rnUit het onderzoek komt verder naar voren dat de combinatie van uitgebreide kennis over de status van een product en automatische waarschuwingen inzake de voorraadstatus, leiden tot een gemiddelde voorraadverlaging van 21 procent. Bijna 20 procent van de Nederlandse bedrijven verwacht bovendien de marges te kunnen verbeteren door het voorraadbeheer anders in te richten.

rn

Sebastiaan de Jong, Business Director bij  Exact: “Een gedegen internetaanpak zou het voor bedrijven kunnen vergemakkelijken de winst te vergroten. Het vergroot je zichtbaarheid en afzetmarkt en helpt te concurreren met online spelers. Uit het onderzoek kwam naar voren dat wanneer handelsbedrijven gebruik maken van automatische waarschuwingen omtrent voorraad en de status van hun producten geautomatiseerd in beeld hebben, zij beter in staat zijn hun voorraad te verlagen en marges te vergroten. Slimme oplossingen om redelijk eenvoudig bedrijfsprocessen te stroomlijnen.”

rn

Marges verbeteren door harder te werken
rnOm hun marges te verbeteren, onderhandelen Nederlandse (40 procent) en Duitse bedrijven (49 procent) ook met hun leveranciers. Dat beeld komt niet naar voren bij Amerikaanse bedrijven. Van hen geeft slechts een kwart aan dat dit de marges helpt te verbeteren. Zij geloven meer in: ‘harder werken, meer verkopen’ (45 procent). In dat principe herkent de gehele groep respondenten zich met een gemiddelde van eveneens 45 procent. Er lijkt vertrouwen te zijn in het bedrijfsmodel. Slechts 9 procent van de internationale respondenten verwacht de marges te verbeteren door het bedrijfsmodel aan te passen.

rn

Uitdaging regelgeving en toenemende klantwensen
rnSamen met Britse branchegenoten, ziet 35 procent van de Nederlandse handelsbedrijven het voldoen aan wet- en regelgeving op het gebied van verpakkingen, als een grote branchespecifieke uitdaging. Opvallend hoger dan het internationale gemiddelde van 23 procent. Voor Nederlandse bedrijven vormt dit, samen met het tegemoetkomen aan toenemende klantwensen (35 procent) en het eerder genoemde opzetten van een goede internetstrategie (35 procent), hun grootste branchespecifieke uitdaging.

rn

Minder zorgen over concurrentie vanuit directe verkoop
rnNederlandse handelsbedrijven maken zich overigens opvallend minder zorgen om concurrentie vanuit directe verkoop door leveranciers, dan hun internationale branchegenoten. Minder dan een kwart van de Nederlandse bedrijven ziet hierin een belangrijke branchespecifieke uitdaging. Dit ten opzichte van een internationaal gemiddelde van 38 procent. In Frankrijk ziet maar liefst 45 procent concurrentie van leveranciers door directe verkoop als een grote uitdaging.

rn

Loyale klanten bij te laat leveren
rnDe handelsbedrijven ervaren weinig zorgen over de loyaliteit van hun klanten bij te laat leveren. Minder dan een kwart (22 procent) van de Nederlandse bedrijven vreest dat wanneer zij te laat leveren een klant niet terugkeert. Dat percentage ligt voor alle landen in totaal wat hoger: iets minder dan 30 procent vreest voor het verliezen van een klant bij een te late levering.

rn  


You may also like...