De Arbeidsjuridische Dienst in Zutphen

De Arbeidsjuridische Dienst is, door jarenlange ervaring in arbeidsrecht, conflicthantering, ziekte en ontslag, de aangewezen partij om u als werknemer juridisch bij te staan. Wij zien te vaak dat kennis ontbreekt bij werknemers waardoor in veel situaties de voorstellen van werkgevers te gemakkelijk geaccepteerd worden. De Arbeidsjuridische Dienst kent uw rechten en zorgt voor de juiste begeleiding van uw dossier. Er is vaak meer mogelijk dan u denkt!

rn

Naast de dienstverlening aan werknemers, verleent De Arbeidsjuridische Dienst ook diensten aan de zakelijke markt. De Arbeidsjuridische Dienst adviseert bedrijven op het gebied van Arbeidsrecht. Beoordeling van (comlexe) arbeidsovereenkomsten, de Wet Werk & Zekerheid, pensioen, ontslagzaken, reorganisaties en bijvoorbeeld de begeleiding en opzet van een sociaal plan.

rn

Wij werken met een klein team, waarbij persoonlijk contact en stiptheid hoog in het vaandel staan. Geen dure overhead, geen grote auto’s of kantoren: het draait niet om ons, maar om u!

rnKortom, heeft u een vraagstuk op het gebied van Arbeidsrecht, ontslag, reorganisatie of arbeidsconflict? Dan kunt u bij De Arbeidsjuridische Dienst terecht, bekijk de website voor meer informatie: www.arbeidsjuridischedienst.nl   

You may also like...