Demonstreer mee op 21 september a.s. in Amsterdam

rn

 Op 21 september a.s. gaan we demonstreren in Amsterdam.

rn

De reden dat we gaan demonstreren is omdat er weer miljarden aan bezuinigingen is aangekondigd door het kabinet Rutte-2.

rn

Er wordt bezuinigd op de( thuis)zorg en kinderopvang, de huren (sociale woningen) gaan omhoog.  De lage lonen en uitkeringen liggen onder vuur en de jeugdwerkeloosheid en armoede nemen toe.

rn

Jonge hardwerkende gezinnen, ouderen met een klein pensioen/AOW en mensen die al onder de armoede grens leven, worden hiermee het hardst getroffen, terwijl de belastingontwijkers, bonussen en topinkomens niet worden aangepakt. Daarnaast profiteren miljonairs en rijke mensen van de hypotheekrenteaftrek van hun villa's en alle andere belastingvoordelen.

rn

Momenteel leven er al meer dan 1 miljoen mensen onder de armoede grens. Er is alleen nog veel verborgen armoede. Uit de cijfers blijkt dat veel rijke mensen wel  rijker worden, maar vaak over de rug van de zwakste groep uit de samenleving.

rn

Veel gezinnen lijden stilzwijgend onder de harde bezuinigingen van de overheid. Jongeren uit armere gezinnen die weinig kans maken in deze maatschappij gaan hierdoor wel vaker de criminaliteit in en steeds meer jonge alleenstaande moeders en studenten kiezen tegenwoordig voor de prostitutie als oplossing voor hun financiële problemen.

rn

Op de hulpverlening die deze groep zouden kunnen steunen is nu al te veel bezuinigd, waardoor er niet voldoende hulp beschikbaar is.

rn

Ouderen met een AOW kunnen niet meer rond komen door de hoge premie, eigen risico, eigen bijdrage en ook omdat er heel medicijnen, hulp/verbandmiddelen niet meer worden vergoed uit de basisverzekering.  

rn

De bezuinigingen worden aan de burger gepresenteerd als onvermijdelijk terwijl het uit onderzoeken en de cijfers blijkt dat als de belasting ontduikers wel belasting zouden gaan betalen, deze bezuinigingen helemaal niet nodig zouden zijn.

rn

Deze demonstratie is bedoeld om alle mensen die zelf lijden onder deze bezuinigingen, maar ook voor familieleden, vrienden en kennissen die er vaak machteloos naar moeten kijken, de kans te geven om voor zichzelf en anderen op te komen, want samen staan we sterk.

rn

Hiermee willen we aan het kabinet een signaal afgeven, dat het op deze manier niet langer zo door kan blijven gaan.

rnComité Stop Bezuinigingen
rnwww.stopbezuinigingen.nl
rn
 

You may also like...