‘Diversiteit belangrijker dan ooit door AI-ontwikkelingen’

Dit is een expertquote van Nicole van Det, Country Managing Director, Accenture Nederland.

U kunt dit bericht, of delen hiervan gebruiken op uw kanalen, met vermelding van de naam van de expert en organisatie. Aanleiding: Onderzoek: vrouwen straks meer de dupe van AI dan mannen

Het is zeer verontrustend dat vrouwen sneller hun baan dreigen te verliezen aan AI. Onderzoekers hebben berekend dat zij anderhalf keer meer kans hebben dan mannen om een nieuw beroep te moeten zoeken, gezien hun werk vatbaarder is voor automatisering. Terwijl vrouwen vaak hun loopbaan op gelijke voet starten met hun mannelijke collega's, zien we later een kloof ontstaan, wat wijst op een verouderd genderbeeld op de arbeidsmarkt. Nieuwe technologische ontwikkelingen maken diversiteit in alle bedrijfslagen nog urgenter. Zonder doortastende interventies kan vooruitgang jaren op zich laten wachten. Het is tijd om vrouwen gelijke kansen op de arbeidsmarkt te geven, en wel nu.

Volgens het Global Gender Gap Report 2023 van WEF zullen vrouwen met de huidige aanpak wereldwijd naar verwachting nog 169 jaar moeten wachten op arbeidsmarktgelijkheid. Voor een ontwikkeld land als Nederland, dat op de 77ste plaats staat voor gelijke kansen op de arbeidsmarkt, is dit onaanvaardbaar. Met slechts 15 procent vrouwelijke topbestuurders wordt pijnlijk duidelijk dat genderongelijkheid op de arbeidsmarkt nog steeds aan de orde is.

Er zijn in Nederland veel goed gekwalificeerde en opgeleide vrouwen. We moeten er alles aan doen om hun doorstroom naar senior leiderschapsrollen te bevorderen. Zonder actie nu, is de kans groot dat we in de 22ste eeuw nog steeds geconfronteerd worden met arbeidsongelijkheid voor vrouwen. De conclusie van het onderzoek dreigt dan werkelijkheid te worden.You may also like...