Ebury: efficiënte valutadienstverlening binnen het bereik van kmo’s

In de financiële sector zijn er veel nieuwe kids on the block en het Britse Ebury is daar één van. De groep opende recent haar Europese hoofdkantoor in Brussel en wil het kmo’s gemakkelijker en vooral voordeliger maken om buitenlandse betalingen te doen. We spraken met Kris Mercelis die na een goed gevulde carrière in de banksector in september 2019 aan het hoofd kwam te staan van het Brusselse kantoor van de fintechspeler.

Waarom hebt u voor Ebury gekozen?

Kris Mercelis: Enerzijds omwille van de ondernemingszin binnen een fintechbedrijf dat ambitieus is en wil groeien. Binnen klassieke banken vind ik dat onvoldoende terug. Het is daar eerder brandjes blussen omdat ze het moeilijk hebben om nieuwe concurrenten van antwoord te dienen en tegelijk de striktere complianceregels toe te passen. Anderzijds kan ik me vinden in de waardepropositie die Ebury aan kmo’s biedt: hen bijstaan in hun internationale activiteiten via een productgamma dat kan worden vergeleken met wat banken aan grote bedrijven aanbieden. Ten slotte is er ook nog de verantwoordelijkheid om een kantoor te leiden die me heeft aangetrokken.

Waarom is voor Brussel als hoofdkantoor gekozen?

Kris Mercelis: Er is een drietal jaar geleden, toen Brexit werd gestemd, een grondige studie gedaan. Er werd vooral bekeken van waaruit we het best de Europese Unie zouden kunnen bedienen. We hebben toen met verschillende regulatoren contact opgenomen en in België speelde men kort op de bal, werd zeer proactief gehandeld en stond men duidelijk open om nieuwe financiële spelers aan te trekken. De autoriteiten gingen actief in dialoog om te kijken wat de specifieke behoeftes van fintechs waren en op welke manier ze binnen het regelgevend kader zouden kunnen acteren. Dat is een doorslaggevende factor geweest. Ook de ligging en het feit dat er hier veel internationaal geschoold personeel voor audit, compliance en financiën aanwezig is, waren bijkomende troeven.

Op welk vlak is Ebury actief en waar zit de meeste toegevoegde waarde en het grootste groeipotentieel?

Kris Mercelis: We zijn op vier segmenten actief: afdekken van valutarisico en -transacties, handelsfinanciering, uitvoeren van spottransacties en internationale betalingen zo efficiënt en goedkoop mogelijk laten verlopen. En onze grootste toegevoegde waarde is dat we voor de doorsnee kmo via ons platform en onze systemen hetzelfde kunnen aanbieden hetgeen internationale banken multinationals voorschotelen, namelijk zo efficiënt mogelijk de thesaurie laten uitvoeren. We doen voor zo’n 25 miljard dollar aan betalingen en hierdoor krijgen we bij een aantal banken weg zeer goede voorwaarden die naar onze klanten doorsluizen. Vandaar dat we de ambitie hebben om de ‘local transaction bank’ voor kmo’s te worden. Zodat we ook effectief de voorwaarden die grote jongens zoals AB Inbev krijgen ook naar kmo’s kunnen brengen. En het is net bij het afdekken van valutarisico’s in combinatie met internationaal transactiebankieren dat het grootste groeipotentieel in België zit.

Kunt u die toegevoegde waarde staven met een voorbeeld?

Kris Mercelis: Een kleine onderneming kan bijvoorbeeld niet op een efficiënte manier een betaling naar China doen omdat haar bank daar geen rekening kan openen. En via ons correspondentennetwerk kunnen we wel. We hebben daarenboven een speciale cel in Hong Kong die voor onze klanten contact legt met hun leveranciers zodat betalingen in lokale munt, de CNY, kunnen worden uitgevoerd. En hierdoor worden ze niet met een dubbele conversie geconfronteerd.  Als een klant gsm-covers uit China wil importeren om hier te verkopen dan betaalt hij zijn leverancier meestal in dollar. En nu kan hij rechtstreeks in yuan betalen. We hebben met andere woorden zelf rekeningen in landen via dewelke we betalingen voor onze klant kunnen doen ofwel openen we op naam van de klant een bankrekening en dat doen we reeds in een 12-tal landen. Als een klant via ons daarenboven een betaling uitstuurt dan gebeurt die betaling via het lokale clearingnetwerk en dat gaat sneller en goedkoper.

Een tijdje terug zorgde de Spaanse bank Santander voor een kapitaalinjectie van zo’n 400 miljoen euro. Een goed moment om een kapitaalkrachtige partner te hebben?

Kris Mercelis: We kunnen er alleen blij om zijn dat ook wij zo’n sterke aandeelhouder en partner hebben. Maar ook op ons eigen niveau hebben we de nodige voorzieningen getroffen om een sterkere balans uit te bouwen waardoor we vandaag beter gewapend zijn. Veel van onze typische concurrenten, vooral valutabrokers, hebben geen dergelijke partner en geen stevige buffer. Verschillende hebben een dunne kapitaal- en liquiditeitsbasis en vroegen recent bescherming tegen hun schuldeiseres aan. De moeilijkheden bij concurrenten speelt vooral in het buitenland mee omdat die daar veel sterker staan. In België concurreren we vooral met banken, die sinds 2008 hun kapitaalstructuur wel hebben versterkt. Onze partner denkt trouwens ook aan te toekomst en wil van de crisis gebruik maken om verder te investeren zodat we hun productaanbod verder kunnen aanvullen en doorbreken in Latijns-Amerika. Dat laatste zal onze klanten die daar actief zijn zeker ten goede komen.

U wil 40% per jaar groeien. Is dat vandaag haalbaar?

Kris Mercelis: Het is nog te vroeg om uitspraken te doen omdat niemand echt kan voorspellen wat de impact van de coronacrisis zal zijn. Ons financieel jaar loopt van mei tot mei en we zijn nu nog volop bezig met de laatste maand van het af te sluiten financieel jaar. Ik ben evenwel van mening dat we die groei in het eerste kwartaal van het nieuwe boekjaar niet zullen realiseren en we de crisis zeker nog tot eind augustus zullen voelen. Maar daarna blijft onze ambitie toch dezelfde: een groei van 40% op jaarbasis.

Wat is de voorbije weken voor Ebury veranderd?

Kris Mercelis: Strikt genomen is er niet veel veranderd. Bij het begin van de crisis hebben we bij onze klanten gepeild of onze oplossingen nog pertinent voor hen waren. Het was belangrijk om snel te schakelen, dicht bij de klanten te staan en te zien in hoeverre ons beleid nog adequaat was en aan hun behoeftes, die misschien gewijzigd waren, te voldoen. Sommige van onze klanten zijn actief in de medische sector en we hebben gekeken of er moest bijgeschakeld worden. Specifiek aan deze crisis is dan weer dat de dollar zich heeft versterkt tegenover de euro maar dat ook de Europese eenheidsmunt in vergelijking met veel andere munten zoals de Zuid-Afrikaanse rand of de Russische roebel zeer sterk is gebleven. Veel van onze klanten betalen in die landen dikwijls in dollar, vandaag heeft het echter meer zin om dat in lokale munten te doen. Een grote verandering is dat we één van de weinige partijen zijn, die op dit moment nog altijd tijd maakt om hierover met zijn klanten te praten. Banken hebben nu andere katjes te geselen dan vandaag kmo’s in hun valutastrategie te ondersteunen.

En wat met de dagelijkse organisatie en de rekrutering van nieuwe medewerkers?

Kris Mercelis: We zijn als fintech van nature digitaal georganiseerd en in één vingerknip waren we operationeel nadat iedereen zijn pc of laptop mee naar huis had genomen. En via onze platformen konden we snel en in een beveiligde beschermde omgeving onze operaties blijven uitvoeren. Daarenboven staan we op verschillende momenten van de dag met elkaar in communicatie, ’s morgens gebeurt dat bijvoorbeeld met een kleine marktupdate.  Daarnaast organiseren we een digitaal recruteringsevent omdat veel jobbeurzen niet meer plaatsvinden. We proberen op alternatieve wijze in contact te komen met geïnteresseerden via een webinar, chatrooms en dergelijke. Het is natuurlijk allemaal wat moeilijker geworden maar het heeft alleszins de doos van de creativiteit geopend.

Ziet u dat bij kmo’s de prioriteiten gewijzigd zijn?

Kris Mercelis: Dat is natuurlijk sterk gebonden aan de sector. Een belangrijke deel van onze klanten komt uit de reissector en het spreekt voor zich dat hun prioriteiten nu sterk veranderd zijn. Het is bovendien koffiedik kijken wanneer hun activiteiten zullen hernemen. Voor andere sectoren zoals software of gezondheidszorg draait het veel beter. Wat we over het algemeen wel merken is dat veel kmo’s zich sinds het begin van de crisis beter hebben georganiseerd om onder meer van thuis te werken en hun internationale activiteiten op een efficiëntere manier te organiseren. Spijtig genoeg zien we ook dat het ondernemersvertrouwen een enorme klap heeft gekregen wat tot grote voorzichtigheid heeft geleid.

Hoe gaat u met de enorme volatiliteit op de wisselmarkten om?

Kris Mercelis: Normaal is volatiliteit goed nieuws voor eender welke financiële dienstverlener. In het verleden hebben uitspraken van bijvoorbeeld Donald Trump of Boris Johnson voor veel deining gezorgd en dat is positief want de koers maakt een sterke beweging en dan kunnen we klanten contacteren om hen duidelijk te maken dat de koersbeweging interessant kan zijn. En bij het begin van de crisis, voor we in lockdown gingen, speelde die volatiliteit eveneens in ons voordeel. Die beweeglijkheid mag echter niet de spuigaten uitlopen én op de economie en het ondernemersvertrouwen beginnen wegen, zoals nu het geval is. Dan kunnen we daar niet meer van profiteren, zeker als de activiteit daarenboven implodeert. Het BBP van Spanje bijvoorbeeld is in maart alleen al met 12% gedaald, dat zegt genoeg.

Welke tendensen ziet u op de valutamarkten? Zal de dollar haar almacht blijven behouden?

Kris Mercelis: De dollar zal nog voor zeer lange tijd de meest dominante munt blijven. En ook tijdens deze crisis is dat nogmaals onderstreept. Op het moment dat de werkelijke impact van COVID-19 duidelijk werd, was er maar één constante: de vlucht naar de dollar. Alle munten gingen de deur uit en werden ingewisseld tegen dollar. Het mag dan ook niet verbazen dat de dollar-index recordwaarden heeft opgetekend. In crisismoment wordt altijd duidelijk wat de echte onderliggende drijfveren van de grote spelers zijn. Wat we ook zien, is dat de Chinese yuan aan belang wint. Meer en meer ondernemers zijn bereid om in die munt te betalen omdat het vertrouwen groeit. De euro van haar kant wordt afgeremd door het gebrek aan fiscale unie terwijl er wel een monetaire unie is.

Hoe ziet u ten slotte de markt waarin u actief bent de komende jaren evolueren?

Kris Mercelis: We denken dat de bereidheid van ondernemers om ook buiten de klassieke banken op zoek te gaan naar financiële dienstverlening zal toenemen. En dit betekent dat partijen zoals Ebury, die een meerwaarde kunnen bieden, steeds meer wind in de zeilen zullen hebben.

Perscontact: Gunther De Backer - +32475903909 - [email protected]

You may also like...