Een brandend actueel pamflet voor een hyperdiverse talige samenleving

Het boek 'De Europese gerechtelijke taalbescherming' van de Gentse onderzoeker Isabelle Bambust ligt in het prille voorjaar 2017 in de rekken van uitgeverij Die Keure... 

Dit boek boeit. In dit uitstekend gedocumenteerd werk wordt u mooi bij de hand genomen en op een originele manier ondergedompeld in een wereld van taal en recht. Isabelle Bambust buigt zich zeer grondig over de taalbescherming van de rechtzoekende die gerechtelijke documenten uit het buitenland ontvangt. Die materie is tot nu toe onderbelicht gebleven.

Dit boek leeft. Het is rijkelijk voorzien van rechtspraak- en literatuurvoorbeelden, en ook van voorbeelden uit de verrichte interviews. De auteur houdt een bijzondere eigen schrijfstijl aan die erg prettig leesbaar is. Ook neemt zij voortdurend en op overtuigende wijze stelling in. 

In een eerste deel maakt u uitgebreid kennis met de vreemde spanning tussen de officiële taal die als het ware met een stoomstrijkijzer op het land wordt gebrand, en de eigen taal van de mensen die zich in dat land bevinden. Hoe de taal die iemand begrijpt vandaag wordt ingevuld, krijgt u te lezen in het tweede boekdeel. In het derde deel vraagt de auteur zich af of er een zelfstandig recht op vertaling bestaat. De aanbevelingen uit de eerste drie delen worden geconcretiseerd in een laatste deel waar de auteur een Europees Justitieel Talenregister voorstelt.

De auteur gebruikt de Europese grensoverschrijdende mededeling van documenten als uitgangspunt. Toch laat zij het boek ook openbloeien naar andere Europese en mondiale instrumenten, en naar de taalbescherming in het strafrecht. Daarnaast is er aandacht voor de taal die een rechtspersoon begrijpt, en voor mensen die anders dan anders zijn (blinden, slechtzienden, Doven, slechthorenden, laaggeletterden, ongeletterden, mentaal onbekwame personen).

Meer info: https://www.diekeure.be/nl-be/professional/7948/de-europese-gerechtelijke-taalbescherming

Contact: [email protected] 

You may also like...