‘Eiwittransitie op de agenda van verschillende brancheorganisaties’

Dit is een expertquote van Hans van der Kooij, Verenigingsmanager, Wissenraet van Spaendonck.

U kunt dit bericht, of delen hiervan gebruiken op uw kanalen, met vermelding van de naam van de expert en organisatie. Aanleiding: Tien bedrijfscateraars zetten tandje bij in eiwittransitie | Change Inc.

Deze week werd bekend dat tien bedrijfscateraars aan de slag gaan om in 2030 minimaal zestig procent van hun verkochte eiwitten plantaardig te laten zijn. Ze zijn niet de enige sector die bezig is met eiwittransitie. Uit een rondgang van Wissenraet Van Spaendonck blijkt dat eiwittransitie bij verschillende sectoren op de agenda staat. Wissenraet Van Spaendonck ondersteunt hen bij deze strategische ontwikkeling.

Eiwittransitie

Eiwittransitie is de ontwikkeling om vaker te kiezen voor plantaardige en minder vaak voor dierlijke eiwitbronnen. Eiwitten zijn belangrijk voor de gezondheid van mensen en dieren. Zowel dieren als planten kunnen bronnen van eiwit zijn in onze voeding. De Gezondheidsraad adviseert om meer plantaardig en minder dierlijke producten te consumeren omdat dit beter is voor de gezondheid en het milieu. Dit heeft ertoe geleid dat steeds vaker voor plantaardige eiwitbronnen wordt gekozen. Deze ontwikkeling heeft een grote invloed op alle bedrijven die te maken hebben met voedsel voor mens en dier, van grondstoffen tot gebruik.

Sectoren

Het is dus niet zo vreemd dat cateraars zich gaan inspannen om meer plantaardige eiwitten in te zetten. Wissenraet van Spaendonck ziet dat eiwittransitie bij meer verenigingen op de agenda staat. Naast cateringorganisaties is deze ontwikkeling ook zichtbaar bij andere gastvrijheidsorganisaties zoals in de recreatie en horeca, maar ook bij bijvoorbeeld bakkers en in de petfoodindustrie. Wij ondersteunen hen bij het verwerken van deze ontwikkeling in hun strategie en met kennissessies, waar ze ervaringen uit kunnen wisselen.

TOPic table

Onlangs kwamen vertegenwoordigers van cateraars, organisaties uit de petfoodindustrie en bakkers samen bij de TOPic table van Wissenraet Van Spaendonck, om ervaringen uit te wisselen. Hierbij bleek onder andere dat innovaties uit de ene sector, ook interessant kunnen zijn voor de andere sector.You may also like...