Ernst & Young: Baten Code Tabaksblat overtreffen Lasten


Dit is een origineel persbericht.

Ernst & Young: Baten Code Tabaksblat overtreffen Lasten

ROTTERDAM, 14 maart 2007 - Grotere beursfondsen hebben baat bij de Code Tabaksblat. Dit geldt niet voor kleinere beursfondsen, die hebben meer last van de Corporate Governance Code dan grotere beursfondsen. Dat concludeert Ernst & Young op basis van een onderzoek onder 53 van de 161 beursfondsen in Nederland. Het onderzoek is uitgevoerd in samenwerking met Interview-NSS.

Als voordelen van de Code noemen ondernemingen vooral het vergroten van de transparantie van de onderneming, de betere structurering en formalisering van procedures en processen en versterking van de reputatie van de onderneming. Het is interessant dat zelfs ondernemingen die de baten van de Code niet vinden opwegen tegen de lasten de toegenomen transparantie vaak als voordeel noemen. De belangrijkste nadelen van de Code zijn volgens de respondenten de administratieve lasten en de beperking in bewegingsvrijheid.

'Vijfenveertig procent van de beursgenoteerde ondernemingen vindt de baten van de Code hoger dan de lasten en 21% vindt de lasten hoger dan de baten', zegt Auke de Bos, partner bij Ernst & Young. 'Ik vind dat opvallend omdat de geluiden uit de praktijk vaak anders doen geloven. Vooral de grotere ondernemingen zien nadrukkelijker de baten. Mogelijk spelen bij de ondernemingen die de lasten hoger vinden de 'aanloopkosten' (omschakelingskosten) een rol, aangezien een deel van die ondernemingen denkt dat de balans in twee jaar tijd zal omslaan. Bijna de helft (45%) van de ondernemingen die nu vinden dat de lasten groter zijn dan de baten, schat dat over twee jaar de kosten en baten in evenwicht zijn.'

Ruim twee op de tien (21%) van de ondernemingen heeft veel wijzigingen in de bedrijfsvoering moeten aanbrengen om aan de Code te kunnen voldoen. Ruim de helft (51%) heeft tamelijk weinig wijzigingen aan moeten brengen en 21% zeer weinig. De kleinere ondernemingen hebben naar het lijkt wat meer wijzigingen moeten aanbrengen, maar groot is het verschil niet.

Bijna 60% van de respondenten heeft aanbevelingen voor de commissie Frijns. De belangrijkste zijn als volgt. Men wenst een nuancering van de Code voor kleinere ondernemingen. Verder wil men geen beperking in de mogelijkheid voor certificering van aandelen. Bovendien vindt men de vierjarige benoemingstermijn te kort. Mogelijk zijn er vrijstellingen voor kleinere ondernemingen mogelijk.

Per saldo wordt de Code niet echt gezien als een extra stimulans voor het ondernemerschap: 9% beschouwt de Code wel als zodanig, maar daar staat 43% tegenover die de Code een remmende factor vindt. De Bos: 'Sommige bedrijven geven aan problemen met transparantie te hebben, omdat de concurrent meekijkt. Andere fondsen hebben het gevoel te veel in een stramien te zitten. Een van de respondenten antwoordde:'Wanneer je iets wilt, kijk je toch eerst in de Code, vroeger gebruikte je gewoon je gezonde verstand."

[EINDE BERICHT]

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Karel Zwaan
Woordvoerder Ernst & Young
010 406 53 61
06 290 83 154

ANP Pers Support, het ANP is niet verantwoordelijk voor de inhoud van bovenstaand bericht.

ANP Pers Support is een joint venture van het ANP en PR Newswire.
 


You may also like...