Fitness terwijl je werkt? het kan!

Meer bewegen, hoe dan?rnEen gezonde mix van zitten, staan en bewegen gedurendernde dag: daarmee zit je goed. Al ga je maar eensrnper 20 minuten een minuut met je gewicht op eenrnbeen staan, dan heeft dat al een positief effect. Enrnmaak het jezelf iets minder comfortabel. Leg je telefoonrnbijvoorbeeld wat verder weg, parkeer je autornniet te dicht bij huis of werk, vergader al wandelend.rnProbeer meer beweging in kleine stapjes in het dagelijksrnleven te integreren. Dat is goed te doen. Feit blijftrnechter wel dat in steeds meer beroepen de aard vanrnhet werk medewerkers dwingt tot urenlang achtereenrnzitten. Flexibel werken kan deze tendens versterkenrnals de werktijd thuis vooral of zelfs uitsluitend zittendrnachter een beeldscherm wordt doorgebracht. En als jernzit, beweeg je niet. Nauwelijks in elk geval. Maar wélrnals je zit op een dynamische stoel. Niet zo’n stoel waarrnje acrobatische toeren mee uit moet halen, ook geenrnfitnessbal waar je je een nogal ongemakkelijk op voeltrnof een stoel die een vermogen kost. Nee, de One byrnSpindl. Een mooie bureaustoel, voor een prima prijs,rndie er gewoon uitziet als een bureaustoel. Die met jernmeebeweegt en die je fit houdt, terwijl je zit.rnHoe werkt de One?rnEigenlijk heel simpel. De One by Spindl zorgt ervoorrndat je dynamisch zit. De constructie onder de zitting –rnvan hoogwaardige Duitse techniek – dwingt je in eenrnactievere houding te zitten. Zonder jezelf in bochten ternwringen, corrigeer je je houding met je bekken en benen.rnMet minimale bewegingen behaal je groot effect.rnWant je wervels staan door een klein beetje bewegingrnniet meer onder een statische druk. Met als resultaat?rnMinder lichamelijke klachten, meer concentratie enrneen hogere productiviteit. De One is bovendien snel enrnsimpel in gebruik te nemen. Hij is gewichtsafhankelijkrnin te stellen, de hellingshoek is te verkleinen en mochtrnje echt even geen behoefte hebben aan beweging?rnDan kun je het actieve gedeelte vergrendelen zodatrnhij functioneert als een gewone bureaustoel. Omdatrnde One zo eenvoudig instelbaar is, is hij ook perfectrninzetbaar op flexwerkplekken. Belangrijk, aangezienrnmedewerkers makkelijk van plek wisselen en daarbijrnweinig aandacht besteden aan het goed instellen vanrnhun werkplek. Dat gaat bij de One bijna vanzelf. Metrneen paar stappen zit je goed en verantwoord. Oké, jernmoet misschien even wennen aan deze nieuwe manierrnvan zitten. Je zult wellicht zelfs wat spierpijn ervaren.rnJe gebruikt namelijk ineens spieren die je normaalrngesproken in de sportschool zou trainen. Terwijl jernalleen maar zit. Zo houdt Spindl je fit tijdens kantooruren.rnEn daarna. Want als je actiever bent op je werk,rndan ben je dat thuis ook.rnDus geef je lijf wat het nodig heeft: actie. Uit eigenrnbeweging en met een steuntje in de rug van Spindl.rn
rn
rn   

You may also like...