Gaarkeukens: reddingsboeien voor hongerige ouderen en kinderen

Zo op het eerste gezicht ziet het jongetje op de foto er heel normaal uit. Hij geniet zichtbaar van het brood: een grote witte bol. Er staat ook nog een bord soep voor hem klaar en een lekkere appel. Het is inderdaad een normaal jongetje; zijn naam is niet bekend, maar laten we hem Viktor noemen. Viktor heeft een heerlijk ondeugend koppie en een gezonde eetlust...

Maar de situatie waar Viktor in leeft is niet normaal. Hij woont namelijk in Shkoza, een voorstadje van Tirana, de hoofdstad van Albanië. Zijn ouders komen van oorsprong uit het Noorden van Albanië en zijn met vele andere gezinnen naar Tirana getrokken in de hoop op een beter leven. Echter die hoop is in duigen gevallen. Ze hebben geen werk, wonen in een tochtig krot en ze leven met hun gezin in diepe armoede. De armoede leidt tot honger, verwaarlozing van kinderen en veel huiselijk geweld. Viktor heeft al veel gezien en meegemaakt wat absoluut niet goed is voor kinderen van zijn leeftijd.

Gelukkig is er voor Viktor en vele andere kinderen die in dezelfde situatie leven een veilige plek: het centrum van Seed of Hope. Viktor en zo’n 300 andere kinderen krijgen hier 3 keer per week een gezonde warme maaltijd met brood en fruit. Viktor krijgt niet alleen eten, maar ook hoort hij elke keer verhalen uit de Bijbel en leert zo christelijke waarden en normen. Bovendien krijgt Viktor Engelse les, leert hij omgaan met de computer en krijgt hij hulp bij het maken van huiswerk. Zonder de gaarkeuken zouden Viktor en vele andere kinderen in ‘de goot’ belanden. De gaarkeuken is voor hen een ware reddingsboei.

In Albanië, Armenië en Moldavië zijn er talloze mensen; oud en jong voor wie een gaarkeuken van levensbelang is. Mensenkinderen zorgt er daarom voor dat er in samenwerking met lokale kerken gaarkeukens worden opgezet. Zo kunnen we er voor zorgen dat Viktor en vele honderden hongerige mensen elke dag een warme maaltijd en aandacht krijgen.

Juist in deze crisistijden met steeds duurdere prijzen zijn de gaarkeukens voor vele behoeftige mensen van onschatbare waarde. Daarom vragen we u vriendelijk: Help alstublieft mee om vele hongerige magen te voeden en levens te redden; werp hen de reddingsboei toe!

U bepaalt natuurlijk zelf of en hoeveel u geeft, maar uw hulp zou fantastisch zijn!!

P.S. Voor € 30,- geeft u één persoon een maand lang een maaltijd. Elke bijdrage is welkom!

Voor meer informatie: www.mensenkinderen.nl

Informatie over Mensenkinderen

Wanneer mensen in plotselinge nood terecht komen, zet Mensenkinderen alles in het werk om in de noodzakelijke basisbehoeften te voorzien zoals voedsel, een gezonde en veilige plek om te wonen, warmte en kleding. Mensenkinderen is in navolging van Jezus Christus (Mattheus 9: 35-36) bewogen met de allerarmsten in Albanië, Armenië en Moldavië en wil hulp bieden door mensen in Nederland bewust te maken van de grote nood en zorgen dat zij betrokken raken bij het werk van Mensenkinderen zodat de allerarmsten gesteund en bemoedigd worden door de Blijde Boodschap en barmhartige daden. [einde persbericht]You may also like...