Gaarkeukens zijn van levensbelang

Januari 2023  [Persbericht Gaarkeuken)

Mensenkinderen

Galvaniweg 8C

8071 SC Nunspeet

Maria is dankbaar voor het dagelijks brood

In Armenië en Moldavië zijn de voedselprijzen bijna verdubbeld! Voor ouderen met een veel te klein pensioentje, gehandicapten en alleenstaande moeders zijn basisbehoeften als brood en melk onbetaalbaar geworden, met als gevolg dat ze honger lijden. Vreselijk!

Eén van de velen die weet wat honger lijden betekent is Maria (zie foto). Zij woont in het dorpje Vornicieni in Moldavië. Ze heeft altijd op een staatsboerderij gewerkt. Ze woont nu alleen in het ouderlijk huis dat langzaam vervalt en hoognodig reparaties nodig heeft, maar daar heeft ze geen geld en geen kracht voor.

 

Maria’s enige familie, een oudere zus, woont ver weg en is bedlegerig en kan dus niet meer langskomen. Maria was ooit getrouwd, maar haar man is lang geleden op jonge leeftijd gestorven. Kinderen heeft ze nooit gekregen. Ze gaat alleen door het leven en vooral de wintermaanden vindt ze loodzwaar. Ze is afhankelijk van de buurt die haar hier en daar helpt.

Dagelijks ontvangt Maria vanuit de kerk een warme maaltijd met brood. Ze staat Nicolaeu, de vrijwilliger, elke dag bij de poort van haar tuin op te wachten. Ze ontvangt van hem niet alleen brood voor het lichaam, maar ook brood voor het hart. Nicolaeu deelt vaak een Bijbelwoord en bid met haar. Daar put ze veel kracht uit.

Als haar gezondheid het toelaat, gaat Maria naar de kerk. Daar geniet ze van de warmte, een bakje koffie en de troostvolle woorden. Maria is erg dankbaar voor alle hulp en zegt: “Deze maaltijden houden me op de been. Ik dank God en de helpers uit de grond van mijn hart”.

In Albanië, Armenië en Moldavië zijn er talloze mensen als Maria, voor wie een gaarkeuken van levensbelang is. Mensenkinderen zorgt er daarom voor dat er in samenwerking met lokale kerken gaarkeukens worden opgezet. Zo kunnen we er voor zorgen dat Maria en vele honderden hongerige mensen elke dag een warme maaltijd en aandacht krijgen.

Juist in deze crisistijden zijn de gaarkeukens voor vele behoeftige mensen van onschatbare waarde. Help alstublieft mee om vele hongerige magen te voeden en levens te redden.  Voor € 25,-  geeft u één persoon een maand lang een maaltijd. Elke bijdrage is welkom!

 

Voor meer informatie: www.mensenkinderen.nl

Informatie over Mensenkinderen

Wanneer mensen in plotselinge nood terecht komen, zet Mensenkinderen alles in het werk om in de noodzakelijke basisbehoeften te voorzien zoals voedsel, een gezonde en veilige plek om te wonen, warmte en kleding. Mensenkinderen is in navolging van Jezus Christus (Mattheus 9: 35-36) bewogen met de allerarmsten in Albanië, Armenië en Moldavië en wil hulp bieden door mensen in Nederland bewust te maken van de grote nood en zorgen dat zij betrokken raken bij het werk van Mensenkinderen zodat de allerarmsten gesteund en bemoedigd worden door de Blijde Boodschap en barmhartige daden.

[einde persbericht]You may also like...