Gaming projecten winnen financiële rijksbijdrage


Origineel persbericht.


Ministerie van Economische Zaken
Persbericht
13 oktober 2006

Gaming projecten winnen financiële rijksbijdrage

Zes gaming projecten gericht op het verbeteren van het onderwijs zijn de winnaars van de prijsvraag van het actieprogramma Maatschappelijke Sectoren en ICT. Het gaat om kleinschalige veelbelovende ICT projecten die het in zich hebben om opgeschaald te worden waardoor ze een bijdrage kunnen leveren aan het oplossen van maatschappelijke knelpunten. Projecten in de zorg, mobiliteit, veiligheid en onderwijs kwamen in aanmerking voor de prijsvraag. In totaal zijn er nu 13 opschalingprojecten gestart waarvan drie in de sector zorg, één mobiliteit, acht onderwijs en één veiligheid. Hiermee is een bijdrage gemoeid van E14 miljoen. De projecten ontvangen een financiële bijdrage van 50% van de projectkosten, met een maximum van E 1,2 miljoen per project. Voor de huidige prijsvraag hebben 47 projectvoorstellen zich aangemeld. De ingediende projectvoorstellen zijn beoordeeld door een onafhankelijke jury onder leiding van professor Soete, Hoogleraar Internationale Economische Betrekkingen aan de Universiteit van Maastricht.

De zes winnaars:
De game-coöperatie Groeien door Games (1) bestaat uit 11 scholen voor voortgezet onderwijs en heeft als doel het ontwikkelen, bouwen en spelen van games als volwaardige, vervangende didactische werkvorm.
Het project Games to learn (2) biedt ROC-leerlingen de kans door middel van een online multiplayer game ervaring op te doen met verschillende fasen in de levenscyclus van een bedrijf. Het is gebaseerd op een bestaand ondernemersspel, dat doorontwikkeld wordt in samenwerking met studenten en docenten voor bredere inzetbaarheid.
Loopbaan Oriëntatie door Gaming (3) in het Onderwijs (LOGO) ondersteunt leerlingen in het VMBO-MBO bij het maken van hun beroepskeuze. Achterliggende gedachte is dat veel verkeerde beroepskeuzes voorkomen kunnen worden door leerlingen een realistischer beeld te geven van de actuele beroepssituatie.
Het project Virtuele games (4) als uitdagend leermiddel bestaat uit de vertaling en verdere ontwikkeling van een bestaande, succesvolle 3D-simulatie leeromgeving uit de VS. Hierin doen middelbare scholieren ervaring op met complex technisch onderhoud, waarvoor in de praktijk nauwelijks oefenmogelijkheden bestaan.

Frequentie Nu (5) is een innovatieve game waarbij leerdoelen verbonden worden aan de eigen, directe leefomgeving van de leerlingen door gebruik te maken van moderne leermiddelen als GPS en mobiele telefoon en Internet. De game bestaat uit een Mobiele Onderwijs Leeromgeving als platform samen met een uitgebreid hulppakket.
Opschaling van een bestaande game-omgeving waarmee docenten in het hoger onderwijs makkelijk zelf hun eigen games en simulaties kunnen maken, begeleiden en uitvoeren. Dat is waar het project Leren in een virtuele wereld (6) op is gericht. Communitys van docenten vervullen een sleutelrol bij het ontwikkelen en opschalen van de game-omgeving.

Prijsuitreiking
Binnenkort vindt de prijsuitreiking van de prijsvraag plaats door directeur-generaal Energie en Telecommunicatie van het ministerie van Economische Zaken, Mark Frequin.

Participeren
Het actieprogramma Maatschappelijke Sectoren & ICT wil maatschappelijke vraagstukken helpen oplossen in de sectoren mobiliteit, onderwijs, veiligheid en zorg door het creëren van doorbraken in de ontwikkeling en de implementatie van innovatieve ICT- toepassingen en -diensten. Het vierjarige Actieprogramma is een initiatief van de departementen van Binnenlandse Zaken, Justitie, Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Verkeer en Waterstaat, Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Economische Zaken.

Tot en met 2008 vindt in het kader van het actieprogramma jaarlijks tenminste één prijsvraag plaats. Om zoveel mogelijk verschillende partijen te interesseren voor deelname, is gekozen voor een openbare aanbesteding in de vorm van een prijsvraag. De prijsvraag staat open voor zowel publieke als private organisaties. De projectvoorstellen worden beoordeeld door een onafhankelijke jury en de beste plannen komen in aanmerking voor de rijksbijdrage. Naar verwachting wordt de volgende prijsvraag in december 2006 opengesteld. Dit wordt op de website van het Actieprogramma bekend gemaakt.

Meer informatie
Meer informatie over het actieprogramma Maatschappelijke Sectoren & ICT en over de projecten vindt u op de website www.m-ict.nl. Hier kunt u tevens het actieprogramma M&ICT downloaden.


Meer informatie
Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u terecht bij Postbus 51, telefoon 0800 - 6463951, e-mail: [email protected]
Voor journalisten: Judith Thompson-Sepmeijer, persvoorlichter, telefoon
(070) 379 6174, e-mail: [email protected]ANP Pers Support, de redactie van het ANP is niet verantwoordelijk voor de inhoud.


 


You may also like...