Herbenoeming lid van de raad van bestuur UWV


Dit is een origineel persbericht.

Mevrouw mr. A.G. (Annette) Dümig is door Minister De Geus van Sociale Zaken en Werkgelegenheid herbenoemd in de functie van lid van de raad van bestuur van UWV. Sinds de oprichting van UWV op 1 januari 2002 is mevrouw Dümig lid van de raad van bestuur. Zij is met ingang van 1 januari 2007 herbenoemd voor een periode van vijf jaar.

De portefeuille van mevrouw Dümig bevat met name de volgende onderwerpen: Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen (ZW, WAO, WIA, Wajong), Werkloosheidsverzekering (WW), Inkoop Re-integratie, Bezwaar en Beroep, Fraude Preventie en Opsporing, Klantencontactcentra, Cliëntenservice en Communicatie en Bestuurszaken. Binnen de raad van bestuur vervult mevrouw Dümig tevens de rol van plaatsvervangend voorzitter.

Over UWV
UWV is verantwoordelijk voor de uitvoering van de werknemersverzekeringen, waaronder de Ziektewet, de Werkloosheidswet en de WAO en de nieuwe arbeidsongeschiktheidswet WIA. UWV verzorgt de uitkering voor 1,3 miljoen uitkeringsgerechtigden. Bij UWV werken ruim 18.000 medewerkers.

Noot voor de redactie, niet voor publicatie:
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Pauline van den Brandhof, woordvoerder UWV, (020) 687 51 89 of (06) 526 99 091.
ANP Pers Support, het ANP is niet verantwoordelijk voor de inhoud van bovenstaand bericht.

ANP Pers Support is een joint venture van het ANP en PR Newswire.
 


You may also like...