‘Het tijdelijk aftreden van Ouwehand als lijsttrekker is een moedige en logische keuze’

Dit is een expertquote van Charlotte van Asseldonk, leiderschapsexpert en eigenaar van de Talentenleider.

U kunt dit bericht, of delen hiervan gebruiken op uw kanalen, met vermelding van de naam van de expert en organisatie. Aanleiding: Ouwehand treedt ondanks steun tijdelijk terug

Het tijdelijk aftreden van Esther Ouwehand als lijsttrekker van de Partij voor de Dieren (PvdD) is een moedige en logische keuze. Wanneer je als leider onderwerp bent van een integriteitsonderzoek, kun je niet effectief leidinggeven. Zelfs niet als je de expliciete steun hebt van het overgrote deel van je achterban, zoals bij Ouwehand het geval is.

Voor Ouwehand geldt dat het onmogelijk is haar medewerking aan het onderzoek te verenigen met haar taak als kartrekker van een partij in verkiezingstijd.

Ook de interne onrust, gedoe en onzekerheden die hierdoor zijn ontstaan in de partij, beïnvloeden hoogstwaarschijnlijk haar leiderschap. Het fiksen van die onrust, het verenigen van mensen, het bieden van zekerheid, dat zorgt er allemaal voor dat haar leiderschap intern gericht moet zijn. Dat werkt natuurlijk niet in verkiezingstijd, waar juist externe aandacht cruciaal is.

Het nieuwe bestuur van de PvdD gaat ervan uit dat het allemaal met een sisser afloopt en dat Esther ‘gewoon’ weer als lijsttrekker zal aantreden. Maar de aantijgingen aan haar adres, of die nu waar zijn of niet, zijn wel schadelijk voor haar reputatie.

Want ook al toont het onderzoek inderdaad aan dat de beschuldigingen ongegrond zijn, en is haar achterban haar goed gezind, Ouwehand zal toch tijd en moeite moeten steken in het herwinnen van haar leiderschapspositie. Zowel intern als extern. Dat kan een langdurig proces zijn. Vertrouwen komt te voet en gaat te paard.

Haar terugtreden is wellicht van korte duur, maar de gevolgen van de aantijgingen zullen zeker langer doorwerken voor haar rol als leider.You may also like...