Hoe vraag ik een echtscheiding aan?

 U kunt een echtscheiding aanvragen bij de rechtbank op het moment dat de verhoudingen binnen uw huwelijk zo lastig zijn geworden, waardoor u het onmogelijk acht nog langer bij elkaar te blijven.  Uw huwelijk is dan duurzaam ontwricht.rn

Tijdens het proces zal er niet worden onderzocht in hoeverre het huwelijk daadwerkelijk is ontwricht. De rechter zal het van u of uw partner aannemen dat het klopt, wanneer één van beide of beide dit standpunt aanneemt. Een echtscheiding kan dus niet door de andere partij worden tegengehouden door proberen aan te tonen dat het huwelijk niet ontwricht is.

rn

Vroeger was dit een ander geval. Tot 1971 was het in Nederland erg lastig om een echtscheiding rond te krijgen. Scheiden kon alleen gebeuren door vier redenen.

rn

1.       Eén van beide partners was vreemdgegaan

rn

2.       Eén van beide partners werd veroordeeld tot minimaal 4 jaar cel

rn

3.       Er was sprake van mishandeling binnen het huwelijk

rn

4.       Curatele op grond van verkwisting

rn

Scheiden van tafel en bed gebeurde daardoor vaker, ook werd hieraan de voorkeur gegeven vanwege strikte geloofsovertuigingen. Het huwelijk blijft in dit geval officieel nog wel in stand, maar wordt een aantekening gemaakt dat u van tafel en bed bent gescheiden. U kunt dan pas definitief scheiden als u beide aan de rechtbank doorgeeft dit echt te willen. Wil de één het wel, maar de ander het niet dan zorgde de echtscheiding van tafel en bed ervoor dat u gedurende drie jaar de scheiding ook niet definitief kon maken. Na de drie jaar kan het huwelijk definitief worden beëindigd, zonder dat de andere partij hier bezwaar tegen kan indienen.

rn

Gaat u scheiden en wilt u graag hulp bij dit proces. Neem dan eens contact op met onze echtscheidingsadvocaten in Zwolle. Zij kunnen u adviseren over waar u recht op heeft of wat uw plichten nog zijn. Ook kunnen zij veel praktische zaken omtrent uw echtscheiding regelen, zodat u niet bang hoeft te zijn dat u door de emoties iets over het hoofd ziet. 

 


You may also like...