HR Managers: blijvend veel moeilijk vervulbare vacatures


Dit is een origineel persbericht.

Dit is een origineel persbericht.


PERSBERICHT

Gouda, 1 juni 2007

HR Managers zien moeilijk vervulbare vacatures voorlopig niet afnemen.
Dit blijkt uit de resultaten van de in mei gehouden enquête van HRM-bemiddelaar
Van den Boogaart Human Resources onder HR Managers. De enquête wordt sinds januari 2004 maandelijks verricht en geeft aan wat voor ontwikkelingen HR Managers verwachten ten aanzien van de werkgelegenheid. Voor de komende 6 maanden, maar ook op het moment van enquêteren. Daarnaast geven diezelfde HR Managers hun verwachtingen aan met betrekking tot de ontwikkeling van het aantal moeilijk vervulbare vacatures.


De resultaten van mei 2007:

Hoofdindex: De verwachte ontwikkeling van de werkgelegenheid
De HRM-index van mei 2007 is uitgekomen op 72,5 (april: 73,7). De responderende
HR Managers verwachten een aanhoudende groei van de werkgelegenheid in de komende zes maanden. Het percentage respondenten dat de komende 3 tot 6 maanden een stijging van de werkgelegenheid verwacht, komt in mei op 51,6%, waar in april nog 53,2% werd gemeten. Het percentage HR Managers dat een afname verwacht, bedraagt in mei 2007 nog 6,6%, waar dit een jaar geleden nog 12,1% was. Uit de achterliggende cijfers blijkt opnieuw dat vooral groei verwacht wordt in de werkgelegenheid voor functies in Productie, Techniek en Verkoop. Men verwacht een toenemende vraag naar medewerkers in Consultancy en Beleid.

Deelindex: De huidige ontwikkeling van de werkgelegenheid

De deelindex van de actuele werkgelegenheidsontwikkeling komt in mei uit op 66,9 (april 71,2). Een lichte verbetering van de recordstand die in april werd gerealiseerd. In mei 2007 zag 44,6% een reële stijging, 44,6% ziet geen verandering en 10,9% ziet in mei een afname van de werkgelegenheid. Uit de achterliggende cijfers blijkt dat men vooral een toename ziet van werkgelegenheid in Productie, Techniek en Verkoop.Deelindex: Verwachting t.a.v. moeilijk vervulbare vacatures
De deelindex voor de moeilijk vervulbare vacatures kwam in mei op 78,1 (april 76,3). Precies een jaar geleden stond deze deelindex nog op 71,3 en in mei 2004 nog op 46,4.
HR Managers geven hiermee aan te verwachten dat de problemen om de juiste mensen aan te trekken aanhouden. Ruim 96% ziet het aantal moeilijk vervulbare vacatures niet afnemen. 60,1% daarvan ziet een toename van het aantal moeilijk vervulbare vacatures, tegen vorige maand 55,7%. Slechts 3,9% ziet het aantal moeilijk vervulbare vacatures afnemen. De achterliggende cijfers geven aan dat het komende halfjaar vooral problemen verwacht worden bij het aantrekken van personeel in Productie, Techniek en Financiële functies. Opvallend is dat dit voor zo'n 60% functies zijn op HBO en academisch niveau en dat de functiegebieden waar krapte wordt geconstateerd zich blijft verbreden.


Commentaar Carel van den Boogaart op de HRM-index(en) van mei 2007:

Hoewel de verschillende indexen een hoog peil behouden vallen mij een paar dingen op. De hoofdindex daalt weliswaar licht, maar blijft op een hoog peil, evenals de deelindex voor de moeilijk vervulbare vacatures, die in mei met 78,1 de op een na hoogste stand ooit bereikt. De deelindex voor de huidige werkgelegenheidsontwikkeling daalt daarentegen ruim vier punten, wat erop duidt dat de groei nog steeds stevig is, maar wel wat afvlakt. Het is daarom opvallend dat de responderende HR Managers niet verwachten dat het aantal moeilijk vervulbare vacatures zal afnemen. Interessante ontwikkeling! Het is daarbij de vraag of dit betekent dat de behoefte aan arbeid afneemt of dat organisaties met verstand de werkgelegenheid managen. In de wetenschap dat je weliswaar vacatures kunt stellen, maar dat dit niet automatisch betekent dat er ook voldoende aanbod is dat deze vraag kan invullen. Het lijkt me nog wat te vroeg om conclusies te trekken, maar het zou me niet verbazen wanneer werkgevers eerst op zoek gaan naar alternatieve mogelijkheden om de groei te realiseren, alvorens aan uitbreiding van personeel wordt gedacht. Naarmate het aanbod schaarser en vooral ook duurder wordt is het logisch te verwachten dat creatiever wordt gezocht naar uitbreiding van productiecapaciteit. In een interview in de NRC van vorig jaar heb ik de verwachting al uitgesproken dat de loonkosten zouden gaan stijgen op basis van de toen al duidelijke tekenen van krapte op de arbeidsmarkt. Het CBS gaf in datzelfde artikel nog aan op dat moment geen loonstijging te zien en op korte termijn ook niet te verwachten. Zowel het CBS als de OESO hebben inmiddels ook gewaarschuwd voor een dergelijke stijging van de loonkosten en in het geval van de OESO zelfs voor oververhitting van de economie als gevolg hiervan. Voor diegenen onder u die pas langzaam ontwaken uit de roes van alleswetend, ongenaakbaar en bepalend werkgeverschap, lijkt het tijd om de slaap uit de ogen te wrijven. Werk aan de winkel, want: You Ain't Seen Nothing Yet!Technische toelichting:

De HRM-index wordt uitgedrukt in een waarde op een schaal van 0 tot 100. Bij een cijfer van 50 houden de verwachtingen elkaar exact in evenwicht. Bij een cijfer van bijvoorbeeld 52,3 verwacht een kleine meerderheid dat de werkgelegenheid een stijging zal laten zien. Een cijfer van 35,8 geeft aan dat een forse meerderheid een daling verwacht. De informatiepagina (www.hrmindex.nl) geeft meer gedetailleerde, gedifferentieerde informatie over de resultaten.

De index komt tot stand door beantwoording van een aantal vragen door Human Resources Managers. De HRM-index is gebaseerd op ruim 1000 volledig ingevulde reacties. Dit aantal geeft een zeer representatief beeld van de mening van alle Human Resources Managers op het gebied van de werkgelegenheid. Omdat HRM'ers als eerste binnen organisaties geconfronteerd worden met ontwikkelingen op werkgelegenheidsgebied vult de index een lacune op binnen de bestaande indicatoren over de arbeidsmarktontwikkelingen. Niet alleen ten behoeve van HRM'ers zelf, maar ook voor financieel analisten, beleggers en andere speciale groepen. Wel dient opgemerkt te worden dat de situatie binnen kleinere bedrijven, waar over het algemeen geen HRM-professionals in dienst zijn, buiten beschouwing blijft.

Voor vragen over de HRM-index verwijzen we u naar onze website: www.hrmindex.nl
Natuurlijk kunt u ook contact met ons opnemen:

HRMindex.nl
Is een onderdeel van Van den Boogaart Human Resources
(www.vandenboogaart.nl)
Oosthaven 39, 2801 PE GOUDA
Telefoon: 0182 - 59 60 05
Fax: 0182 - 59 60 08
E-mail: [email protected]
Website: www.hrmindex.nl

ANP Pers Support, het ANP is niet verantwoordelijk voor de inhoud van bovenstaand bericht.

ANP Pers Support is een joint venture van het ANP en PR Newswire.
ANP Pers Support, het ANP is niet verantwoordelijk voor de inhoud van bovenstaand bericht.

ANP Pers Support is een joint venture van het ANP en PR Newswire.
 

You may also like...