HR-managers verwachten onverminderde groei werkgelegenheid


Dit is een origineel persbericht.

Dit blijkt uit de resultaten van de in oktober gehouden enquête van HRM-bemiddelaar Van den Boogaart Personeelszaken onder meer dan 1000 HR-managers. De enquête wordt sinds januari 2004 maandelijks verricht en geeft aan wat voor ontwikkelingen HR-managers verwachten ten aanzien van de werkgelegenheid. Voor de komende 6 maanden, maar ook op het moment van enquêteren. Daarnaast geven diezelfde HR-managers hun verwachtingen aan met betrekking tot de ontwikkeling van het aantal moeilijk vervulbare vacatures.


De resultaten van oktober 2006:

Hoofdindex: De verwachte ontwikkeling van de werkgelegenheid
De HRM-index van oktober is uitgekomen op 71,5 (september: 69,1). De index stijgt hiermee met 2,4 punten ten opzichte van de vorige maand naar het op een na hoogste niveau ooit gemeten. De positieve verwachting van de responderende HR-managers neemt dus verder toe. Het percentage respondenten dat de komende 3 tot 6 maanden een stijging van de werkgelegenheid verwacht, komt in oktober op 53,0%, waar in september nog 49,0% werd gemeten. In oktober 2005 werd nog 38,5% gemeten. Het percentage HR-managers dat een afname verwacht, bedraagt in oktober 2006 10,0%, waar dit een jaar geleden nog 15,3% was. Uit de achterliggende cijfers blijkt opnieuw dat vooral groei verwacht wordt in de werkgelegenheid voor functies in Productie en Techniek, Verkoop en Financiën.

Deelindex: De huidige ontwikkeling van de werkgelegenheid

De deelindex van de actuele werkgelegenheidsontwikkeling komt in oktober uit op 64,8. Een lichte daling ten opzichte van september (66,3). De reële groei blijft wel onverminderd hoog. In oktober 2005 werd nog 58,9 gemeten. In oktober 2006 ziet 42,9% een reële stijging, 43,8% ziet geen verandering en 13,2% ziet in oktober een afname van de werkgelegenheid. Uit de achterliggende cijfers blijkt dat men vooral een toename ziet van werkgelegenheid in Productie en Techniek, Financiën en in het bijzonder Verkoop.


Deelindex: Verwachting t.a.v. moeilijk vervulbare vacatures
De deelindex voor de moeilijk vervulbare vacatures staat in oktober op 74,2 (september 74,9). Precies een jaar geleden stond deze deelindex nog op 59,1 en in oktober 2004 nog op 47,1. Responderende HR-managers zien dus geen afkoeling. De problemen blijven verder groeien. We praten immers over de situatie ten opzichte van een maand geleden. Maar liefst 95,4% ziet het aantal moeilijk vervulbare vacatures niet afnemen. Bijna 53,0% daarvan ziet een toename van het aantal moeilijk vervulbare vacatures. De achterliggende cijfers geven aan dat ze het komende halfjaar vooral problemen verwachten bij het aantrekken van personeel in Productie en Techniek en Financiële functies.

Commentaar Carel van den Boogaart op de HRM-index(en) van oktober 2006:

Weinig schokkende beweging volgens de responderende HR-managers. Dus een kort commentaar deze keer. Blijvend hoge cijfers op alle drie de indexen. Naar mijn idee is het echte feest nog niet eens begonnen. Opvallend is dat de werkelijke groei iets voorloopt op de eerder geuite verwachtingen. Het gemiddelde van het tweede kwartaal, het kwartaal dat voorspellingen doet over het derde en vierde kwartaal, kwam uit op 68,3, terwijl het gemiddelde van de afgelopen 4 maanden is uitgekomen op 69,7. Geen groot verschil, maar toch opmerkelijk. Is men nog steeds voorzichtiger dan nodig? Of is men voorzichtig door de weifelende mondiale economische cijfers? De verkiezingen? Wie weet. Een ding is duidelijk: Nederland gaat zo langzamerhand weer aan het werk en dat zal snel (nog) grotere problemen gaan opleveren dan ons door allerlei instanties nu al wordt voorgehouden. De cijfers liegen niet en van onze klanten horen wij bijna dagelijks dat het nu al zeer lastig is de juiste mensen binnen te halen of te houden. Voelt u het al?

Technische toelichting:

De HRM-index wordt uitgedrukt in een waarde op een schaal van 0 tot 100. Bij een cijfer van 50 houden de verwachtingen elkaar exact in evenwicht. Bij een cijfer van bijvoorbeeld 52,3 verwacht een kleine meerderheid dat de werkgelegenheid een stijging zal laten zien. Een cijfer van 35,8 geeft aan dat een forse meerderheid een daling verwacht. De informatiepagina (www.hrmindex.nl) geeft meer gedetailleerde, gedifferentieerde informatie over de resultaten.

De index komt tot stand door beantwoording van een aantal vragen door Human Resources Managers. De HRM-index is gebaseerd op ruim 1000 volledig ingevulde reacties. Dit aantal geeft een zeer representatief beeld van de mening van alle Human Resources Managers op het gebied van de werkgelegenheid. Omdat HRM'ers als eerste binnen organisaties geconfronteerd worden met ontwikkelingen op werkgelegenheidsgebied vult de index een lacune op binnen de bestaande indicatoren over de arbeidsmarktontwikkelingen. Niet alleen ten behoeve van HRM'ers zelf, maar ook voor financieel analisten, beleggers en andere speciale groepen. Wel dient opgemerkt te worden dat de situatie binnen kleinere bedrijven, waar over het algemeen geen HRM-professionals in dienst zijn, buiten beschouwing blijft.

Voor vragen over de HRM-index verwijzen we u naar onze website: www.hrmindex.nl
Natuurlijk kunt u ook contact met ons opnemen:

HRMindex.nl
(een initiatief van Van den Boogaart Personeelsaken www.vandenboogaart.nl)
Oosthaven 39, 2801 PE GOUDA
Telefoon: 0182 - 59 60 05
Fax: 0182 - 59 60 08
E-mail: [email protected]
Website: www.hrmindex.nl

ANP Pers Support, het ANP is niet verantwoordelijk voor de inhoud van bovenstaand bericht.

ANP Pers Support is een joint venture van het ANP en PR Newswire.
 


You may also like...