HVL gecertificeerd voor niveau 4 CO2-prestatieladder ProRail

HVL is als eerste techniekbedrijf in ons land gecertificeerd voor niveau 4 van de CO2-prestatieladder. HVL-directievoorzitterJoseph Kuling: “Deze certificering is een overtuigend bewijs dat we ook qua duurzaamheid uitstekend bezig zijn.”

 

HVL ontwikkelt en realiseert voor opdrachtgevers al jaren technologische oplossingen die het milieu ontzien. Energiebesparende systemen voor in kantoorpanden bijvoorbeeld. Het bedrijf is de kartrekker voor de ontwikkeling van het ‘intuïtieve gebouw’. Daarnaast is HVL een van de  initiatiefnemers van de Autarc, een volledig zelfvoorzienende kantoor- annex woonark die  als expositiepaviljoen bij NEMO in Amsterdam in gebruik wordt genomen. Kuling: “Maar al jaren lang bekijken we ook nadrukkelijk hoe we onze zaken in eigen huis beter, duurzamer kunnen regelen. Bijvoorbeeld door te investeren in een energiezuinig wagenpark, of door slimme bouwplaatslogistiek. We houden bij de selectie van onze leveranciers steeds meer rekening met hun CO2-footprint. Allemaal initiatieven om tot een duurzame en verantwoorde bedrijfsvoering te komen. Dit alles is in een stroomversnelling geraakt vanaf het moment dat ProRail de CO2-prestatieladder heeft geïntroduceerd.”

 

Vanuit dieperliggende overtuiging

HVL mag terecht trots zijn op het behaalde resultaat. Ons land kent slechts vier bedrijven die op niveau 4 presteren en HVL is de eerste organisatie die meteen op dat niveau binnenkomt. “Ons onderscheidend vermogen ten opzichte van de concurrentie wordt hiermee erkend,” aldus Kuling. “Maar belangrijker nog vind ik deze certificering als bewijs dat onze organisatie daadwerkelijk inhoudelijk met duurzaamheid omgaat, vanuit een dieperliggende overtuiging. De CO2-prestatieladder vraagt transparantie en stimuleert via een bijzonder effectief kortingssysteem om ketenbreed tot CO2-reductie te komen. Uiteindelijk gaat het om die olievlekwerking. Ik hoop dan ook van harte dat zoveel mogelijk bedrijven – binnen en buiten onze branche – deze ladder gaan beklimmen.”    


Gunningvoordeel bij aanbestedingen

ProRail geldt als een van de belangrijkste opdrachtgevers voor het Nederlandse bedrijfsleven. De beheerder van ons spoorwegnet stimuleert de partijen waarmee zij samenwerkt, tot energiebesparende maatregelen via de CO2-prestatieladder. Deze ladder telt vijf treden. Hoe hoger het niveau dat een aannemer betreedt, hoe meer gunningvoordeel deze krijgt bij aanbestedingen. Wordt een bedrijf gecertificeerd op niveau 1, dan bedraagt dit voordeel 1%. Op niveau 4 is dat 7% en op niveau 5 zelfs 10%.

 

Vier niveaus

Bij het beklimmen van de ladder wordt vanuit verschillende invalshoeken beoordeeld. Inzicht, ambitie en transparantie. Daarnaast dient men minimaal één branchebreed initiatief te ontplooien dat leidt tot reductie van de CO2-emissie. Vanuit elke invalshoek kan men op vier niveaus scoren, waarbij de laagste score het uiteindelijke certificeringniveau bepaalt. Kuling: “Beperk je je tot wat je zelf aan CO2 uitstoot door woon/werk- en werk/werk-verkeer, dan eindig je hooguit op niveau 2. Om niveau 4 te behalen, moeten we ons ook buigen over de CO2-uitstoot die we in onze projecten veroorzaken. Het transport van materiaal naar de bouwplaats bijvoorbeeld en het afvoeren van afval en verpakkingsmateriaal.”

 

Het intuïtieve gebouw

Het eigen initiatief dat HVL inzet om niveau 4 te bereiken, is het al eerder ontwikkelde concept van het ‘intuïtieve gebouw’. “Een concept voor een gebouw dat zich door koppeling van informatie als vanzelf voegt naar de wensen en eisen van de individuele gebruiker,” legt Kuling uit. “Een gebouw waar het licht en de verwarming alleen daar branden, waar dat nodig is. Dat medewerkers laat weten wanneer ze beter thuis kunnen werken of op een andere locatie, in verband met files. Dat de werkplek automatisch aanpast aan de ergonomische kenmerken van de individuele gebruiker. Dat concept gaan we nu via een open platform uitdragen en samen met diverse partners invullen. Als we inderdaad intuïtieve gebouwen kunnen neerzetten, betekent dat een belangrijke bijdrage aan de reductie van CO2. HVL neemt daarin het voortouw.”

 

Graadmeter voor duurzaam ondernemen

De ambities zijn fors. Dit jaar nog wil HVL 5% minder CO2 uitstoten dan in 2008. In 2015 moet dat zelfs 20% zijn. Dat sluit aan bij de landelijke en internationale richtlijnen, waarmee het bedrijf voldoet aan de voorwaarden om de hoogste trede op ProRails CO2-prestatieladder te beklimmen; een niveau dat tot nu toe slechts één organisatie heeft bereikt. Ondertussen worden echter steeds vaker vraagtekens geplaatst bij het verband tussen CO2-emissie en klimaatverandering. “Dat verband is inderdaad niet direct duidelijk,” besluit Kuling. “Maar wel duidelijk is dat verspilling van brand- en grondstoffen leidt tot een hogere emissie. Met andere woorden, aan de hand van je CO2-productie kun je heel praktisch meten hoe duurzaam je opereert. En daar gaat het ons uiteindelijk om.”

 

 

Meer informatie vindt u op de speciale website rond dit thema, bereikbaar via het CO2 Footprint label op www.hvl.nl.

 


You may also like...