ImmuPharma: Gecontroleerde Verslag en Rekeningen nu gepubliceerd op de website

ImmuPharma PLC (LSE:IMM), ("ImmuPharma" of de "Vennootschap"), het gespecialiseerde bedrijf voor de ontdekking en ontwikkeling van geneesmiddelen, bevestigt dat het Gecontroleerde Jaarlijks Verslag inclusief de Rekeningen (“Verslag”) voor het boekjaar eindigend op 31 december 2019, vandaag gepubliceerd werd op de website van de Vennootschap. Dit Verslag, met inbegrip van de Oproeping voor de Gewone Algemene Vergadering, zal binnenkort opgestuurd worden naar de aandeelhouders.

De bevestiging van deze datum zal bekendgemaakt worden op de dag van de verzending. Om het Engelstalige Verslag te raadplegen, surf naar www.immupharma.co.uk.

Perscontact: Gunther De Backer - +32475903909 - [email protected]

You may also like...