Invinco legt een positief halfjaarbericht voor het RHP Vola Strategy fonds op tafel -“ een plus van 8,45%

Het RHP Vola Strategy fonds overtuigde in de eerste maanden van dit jaar met een solide performance. Invinco GmbH stelt het halfjaarbericht van het actief gemanagte investmentfonds voor.rn

rn

Positieve berichten voor particuliere beleggers die in het RHP Vola Strategy geinvesteerd hebben: het door Invinco GmbH gemanagte open investmentfonds (WKN: A1JRP/ISIN: DEOOOA1JRP22) kon in het eerste halfjaar bericht 2015 met een performance van +8,45% overtuigen. Deze cijfers staan in het actuele halfjaarbericht van het fonds voor de tijd van december 2014 tot mei 2015. (Download, PDF).

rn

De voorziene winstuitkering aan de beleggers kon conform planning binnen de gestelde termijn plaatsvinden.

rn

In april van dit jaar kon Invinco een positieve ontwikkeling melden – voor de komende maanden verwacht het fondsmanagement een aanhoudende bovengemiddeld performance.

rn

Voor het in 2012 geopende fonds zet Invinco het accent op binnenlandse en internationale (focus Noord Amerika) aandelen, die actueel in totaal ongeveer 60% van het vermogen uitmaken.

rn

Gecompleteerd wordt het portfolio in mindere omvang door vastrentende waardepapieren en andere assets. Het fondsmanagement praktiseert sinds de opening het Total-Return principe om door wisselende marktfasen toch een positief rendement voor de beleggers te realiseren.

rn

Het fondsconcept van het RHP Vola Strategy orienteert zich bewust aan de voorkeur van de particuliere beleggers die een actief fondsmanagement verwachten. Zij prefereren een zekerheids- en liquiditeit georienteerde beleggingsstrategie.

rn

Het boekjaar van het RHP Vola Strategy eindigt op 28 november. Inleg in het open fonds kan flexibel vanaf een minimale inleg van 100 euro of als maandelijkse inleg gedaan worden.

rn

Onder http://www.invinco.net vinden beleggers verder actueel nieuws over INVINCO GmbH en op Youtube.

rn

 

rn

Over Invinco GmbH

rn

INVINCO is een financiële dienstverlener met een licentie van de Duitse toezichthouders voor de financiële markten (BaFin). INVINCO biedt een servicegerichte gateway naar de internationale financiële markten. De maatschappelijke zetel is in Düsseldorf gevestigd.

rn


rnINVINCO GmbH
rn Ingo Scheper

rn

Friedrichstraße 34
rn40217 Düsseldorf

rn

Tel.: +49 (0)211-88 22 50
rnFax.: +49 (0)211-88 22 54 99

rn

E-mail: [email protected]
rnWeb: www.invinco.com

rn

rn

 
rn
rn

 


You may also like...