Jerke Kooistra – gespecialiseerd inkoper en adviseur bij faillissementen

jerkekooistra

Jerke Kooistra is sinds 1972 gespecialiseerd inkoper en 
adviseur in de afwikkeling van faillissementen. Wij zijn in 
Nederland gevestigd maar werken wereldwijd.

Betrouwbaarheid, discretie en efficiëntie zijn het 
uitgangspunt voor onze relaties. Wij zijn een partner waar 
u 24/7 op kunt rekenen.

Jerke Kooistra ondersteunt en ontzorgt u als curator / 
pandhouder bij:

Aan- en verkoopbeslissingen van roerende en onroerende 
zaken.
Afwikkelen eigendomsvoorbehoud.
Volledige logistieke afwikkeling en bezemschone 
oplevering.
Het lokaliseren en in bewaring houden van rollend 
materieel.

Transitlocaties (T1)

Jerke Kooistra heeft de beschikking over eigen 
transitlocaties (T1) en waar nodig de mogelijkheden om 
accijnsgoederen over te slaan en te verhandelen. In het 
geval van geclaimde eigendomsvoorbehouden zijn we een 
gewaardeerd partner, ontlasten u met transport, op- en 
overslag en houden de goederen in bewaring.

Onze toegevoegde waarde:

Bieden om te kopen
Binnen 24 uur volledige logistieke afhandeling
Kostenloze bezemschone oplevering
Directe betaling
Gespecialiseerd in grote volumes
Zeer solvabel
Snelle doorlooptijden
UBO-verklaring
Snelle afgifte indicatieve liquidatiewaarde

Neem voor informatie vrijblijvend contact op via www.jerkekooistra.nlYou may also like...