Juridisch advies bij ontbinding arbeidsovereenkomst

Als een werknemer wordt ontslagen omdat er te weinig budget bij zijn werkgever aanwezig is, dan zal de werknemer juridisch advies inwinnen bij een deskundig jurist of advocaat. Bij financiële tekorten in een bedrijf zal altijd als eerst worden gekeken of op personeel bezuinigd kan worden. Echter is het voor een werknemer die moet worden wegbezuinigd aan te bevelen dat hij juridisch advies inwint op dat moment.
rn
rnDe werkgever zal vaak met een ontslagvoorstel komen en in dat voorstel aangeven onder welke voorwaarden de werknemer zal worden ontslagen. De betreffende jurist zal in dit geval in zijn juridisch advies naar zijn cliënt moeten adviseren dat bij een ontslagvergoeding dient te worden gekeken naar de kantonrechtersformule. De kantonrechtersformule bepaalt namelijk hoe hoog de vergoeding zal zijn bij ontslag via de rechtbank.
rn
rnJuridisch advies bij ontslagvergoeding rnIn het juridisch advies zal de jurist aangeven dat als de ontslagvergoeding van de werkgever veel lager is als de ontslagvergoeding van de kantonrechtersformule, dat zijn cliënt niet akkoord moet gaan met een dergelijk voorstel. Immers de werknemer kan via de kantonrechter meer geld ontvangen. De werknemer zou in een dergelijk geval een tegenvoorstel moeten doen.
rn
rnMocht de werkgever niet akkoord gaan met het tegenvoorstel van de werknemer, dan zal het juridisch advies de jurist in dit geval moeten luiden dat hij moet afwachten wat de werkgever gaat doen. De werkgever zal of een ontslagvergunning bij het UWV aanvragen of de kantonrechter verzoeken om de arbeidsovereenkomst te ontbinden.
rn
rnJuridisch advies bij ontbinding arbeidsovereenkomst rnIndien de werkgever voor de laatste methode kiest, dan zal het juridisch advies in dit geval zijn dat de cliënt zich dient te laten bijstand door een jurist zodat hij de procedure voor de kantonrechter kan voeren. Ten aanzien van dergelijke ontbindingsverzoeken zijn er namelijk veel punten waar rekening mee dient te worden gehouden.
rn
rnZo zal de jurist in zijn juridisch advies naar voren moeten laten komen dat er momenteel een zeer grote werkloosheid is en dat de kans op een baan dus erg klein is en daardoor de ontslagvergoeding hoger moet zijn. Daarnaast is de leeftijd van de werknemer ook van belang. Als de werknemer bijvoorbeeld 50 jaar oud is bij ontslag dan zal in het juridisch advies dienen te worden opgenomen dat de kantonrechter met deze omstandigheid rekening dient te houden.
rn
rnHeeft u juridisch advies nodig? rnDe juristen van Precise and Wise Juristen kunnen al voor een uurtarief van € 39,95 u van juridisch advies voorzien. Neem contact op als u juridisch advies wenst.  


You may also like...