Keurmerk Letselschade voor Ridder Letselschade

Ridder Letselschade in Zeewolde heeft per 12 december 2008 het Keurmerk Letselschade uitgereikt gekregen van de Stichting Keurmerk Letselschade. Hiermee wordt aangegeven dat Ridder Letselschade voldoet aan de strenge eisen die het Keurmerk aan organisaties stelt die letselschadeslachtoffers bijstaan bij het claimen van hun letselschade.   Misschien wel de belangrijkste eis van het Keurmerk Letselschade is, dat er paal en perk wordt gesteld aan het sluiten van no cure no pay overeenkomsten. Die overeenkomsten gaan namelijk vaak ten koste van de letselschadeslachtoffers. Op die manier wordt er vaak dubbel gedeclareerd terwijl dat niet nodig is: de cliënt moet een percentage van de schade afstaan voor het honorarium, terwijl de belangenbehartiger ook nog eens zijn declaratie bij de verzekeraar indient. Ridder Letselschade is daar absoluut op tegen, zoals ook op de website wordt vermeld. Voorts heeft Ridder Letselschade moeten voldoen aan andere eisen die worden gesteld, bijvoorbeeld aan een voldoende dekking onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering, het waarborgen van de continuïteit in de dossierbehandeling, het aanhouden van een interne klachtenregeling, etc. Voor meer bijzonderheden kunt u terecht op www.stichtingkeurmerkletselschade.nl.   Met de toekenning van het Keurmerk Letselschade zal Ridder Letselschade zich ook kunnen gaan toeleggen op het behartigen van de belangen van letselschadeslachtoffers die via de politie en het Bureau Slachtofferhulp Nederland (SHN) hun recht zoeken, bijvoorbeeld na een aanrijding of een arbeidsongeval. Die letselschadeslachtoffers worden immers alleen door SHN doorverwezen naar kantoren die in het bezit zijn van het Keurmerk Letselschade.   Ridder Letselschade bestaat behalve uit de oprichters mr. Tjip Ridder en zijn echtgenote, inmiddels uit vier medewerkers. Per 1 februari 2009 zal een tweede buitendienstmedewerker in dienst treden, terwijl er nog steeds een vacature openstaat voor een dossierbehandelaar letselschade in de binnendienst. Met toekenning van het keurmerk zal verdere groei tot de mogelijkheden behoren en worden nagestreefd. Ofschoon Ridder Letselschade landelijk actief is en blijft, zal de nadruk van de activiteiten nu gaan liggen op de regio Flevoland en de aangrenzende gebieden.  


You may also like...