Leden van de Scientology kerk protesteren tegen lachgas advertentie

AMSTERDAM - Openlijk adverteren voor lachgas. Vinden we dat okay of niet? Leden van de Scientology kerk vonden het niet kunnen en stapten naar de Reclame Code Commissie voor een uitspraak.

 

Het was te doen om een grote affiche, midden in het centrum van Amsterdam, waarop het bestellen van lachgas werd aangeprezen. Met vermelding van de website.

 

De Reclame Code Commissie oordeelde dat er geen wettelijk verbod bestaat op het aanbieden van lachgas, en dat de adverteerder daarom niet in strijd is met de NRC, de Nederlandse Reclame Code. Case closed. Maar niet voor Scientology.

 

Scientology gaat door met haar protest tegen de normalisering van drugs in ons land. De kerk is van mening dat lachgas de zoveelste drug is waar jongeren schade van oplopen en waar niet tegen opgetreden wordt. De enige die hier baat bij hebben zijn de handelaren, die een onevenredig grote winst opstrijken bij elk ballonnetje dat gevuld wordt.

 

De leden van de Scientology kerk hebben inmiddels een brief gestuurd aan de Gemeente Amsterdam en de landelijke politie om aan te dringen op tijdelijke maatregelen, in afwachting van een landelijk verbod op oneigenlijk gebruik van lachgas.

 

Lachgas is niet ongevaarlijk. Het gebruik van één zeer hoge dosis, of herhaaldelijk gebruik van hogere doses binnen een korte tijdsspanne, kan ongewenste neurologische effecten geven ten gevolge van vitamine B12 deficiëntie. Ook depressies en hallucinaties worden genoemd als mogelijke gevolgen. Hoewel volgens een risicobeoordeling van het Rijksinstituut van Volksgezondheid en Milieu er bij recreatief gebruik (minder dan 5 tot 10 ballonnen per keer en 1 keer per maand) geen al te schadelijke gezondheidseffecten te verwachten zijn, is het effect op de lange termijn nog niet onderzocht.

 

Scientology juicht daarom toe dat Minister Grapperhaus deze week op Radio 1 aankondigde dat hij een verbod op lachgas wil onderzoeken.  “Jonge mensen hebben niet door hoe levensgevaarlijk, hoe dodelijk, de cocktail van alcohol en lachgas of andere drugs is’” aldus de minister.

 

EINDE PERSBERICHT

 

 

Robert Kruijt of Gerbrig Deinum

Afdeling Externe Zaken, Scientology Amsterdam

Tel: 020 – 6226215

Mail: [email protected]

You may also like...