Lovesociety.nl is gelanceerd!

Meer geluk en liefde in je leven door een internetsite genaamd lovesociety.nl, wie had dat gedacht?!
Lovesociety is een online initiatief van twee jonge heren waarin de bezoeker begeleid wordt tijdens de ultieme reis naar liefde en geluk. Een enthousiast en ervaren team van bloggers - welke is opgezet door de twee heren Glenn en Steyn- deelt hun ervaring in de liefde met de bezoekers. Bij Lovesociety werkt iedereen met passie en liefde om ervaringen en tips te delen met de bezoekers.

 

Waarom doet Lovesociety.nl dit? De heren willen stapje voor stapje hun steentje bijdragen aan de maatschappij. De doelstelling van de heren is om ervoor te zorgen dat elke Lovesociety bezoeker binnen 30 dagen succesvoller in de liefde wordt en gelukkiger in het leven staat.

 

De heren van Lovesociety.nl proberen een zo realistisch mogelijk beeld te schetsen over de onderwerpen die zij samen met het team aansnijden. Op deze manier kunnen bezoekers gemakkelijk relativeren. In de huidige maatschappij is dit juist zo belangrijk, omdat de sociale druk met de opkomst van social media enorm gegroeid is. Op Lovesociety.nl krijgt de bezoeker een realistisch beeld, ongezouten meningen & echte verhalen over liefde en sociale situaties die verder helpen om jezelf te ontwikkelen. Het einddoel van de heren is om de drempel van schaamte weg te nemen en openlijk te kunnen praten over onderwerpen rondom liefde en geluk.You may also like...