Nagelmackers: Financial Views april 2020

Dat de curve van het aantal coronavirusbesmettingen afvlakt, toont dat de lockdownmaatregelen van de afgelopen weken werken. Een groeiend aantal landen kondigt al aan op welke datum de activiteit geleidelijk zal hervatten. Dat is bemoedigend voor het bedrijfsleven, dat op een snelle versoepeling van de maatregelen hoopt. De aangerichte schade is enorm en zal tot de grootste economische schok sinds de ‘Grote Depressie’ van de jaren 1930 leiden. Zowat alle economische scenario’s, ook de recentste prognoses van het IMF, gaan uit van een geleidelijk herstel van de activiteit in de tweede jaarhelft, maar erkennen tegelijk dat er nog veel vraagtekens zijn. Het blijft dan ook essentieel en broodnodig dat de overheden en centrale banken op grote schaal ingrijpen. Vooral de Amerikaanse Federal Reserve lijkt alle remmen los te gooien. Risicovolle activa kregen recent steun van de beslissing van de Fed om, naast andere programma’s om de economie rechtstreeks te ondersteunen, voortaan ook obligaties met kredietrisico te kopen. Het herwonnen optimisme op de financiële markten is dus gebaseerd op de sterke steun van de Fed en de hoop dat het einde van de gezondheidscrisis nadert en de economie geleidelijk weer kan aantrekken. Het is echter opletten voor teleurstellingen en nieuwe opflakkeringen van het virus. En het is zaaks de potentieel ingrijpende gevolgen voor de bedrijfswinsten in te schatten (zie Focus).

Zoals te verwachten heeft de coronaviruspandemie de wereldeconomie in maart grondig verstoord. De mondiale activiteit kende haar sterkste krimp in meer dan elf jaar. In China viel de economie in het eerste kwartaal voor het eerst sinds ten minste 1992 terug, wat de druk op Beijing vergroot om bijkomende steunmaatregelen te nemen. Het nieuwe akkoord dat de OPEC+ bereikte, schroeft de olieproductie dan weer minder ver terug dan specialisten hadden voorspeld. Op de financiële markten regent het intussen records – zo beleefde Wall Street het zwakste beurskwartaal sinds 1987 en in maart de grootste terugval op maandbasis sinds oktober 2008. Staatsobligaties deden het beter, maar niet allemaal.

Klik hier om het volledige verslag te lezen: https://www.nagelmackers.be/src/Frontend/Files/userfiles/files/Financial-Views-2020-04-NL.pdf

Perscontact: Gunther De Backer - +32475903909 - [email protected]

You may also like...