Nederland kan veel leren van metropolitane ontwikkeling elders in Europa

PERSBERICHT
rn11 november 2013, Rotterdam
rn
rnVereniging Deltametropool , INTA-AIVN en Vlaams Bouwmeester organiseren een rondetafelgesprek tussen Europese stedelijke regio’s die hun grootstedelijk gebied op orde aan het brengen zijn.
rn
rn
rn“Nederland kan veel leren van metropolitane ontwikkeling elders in Europa”
rn
rn
rnDe hoofdopgave van het kabinet is sterker uit de crisis komen. Dat betekent bij het huidige kabinet vooral hervormen en bezuinigen, maar groei komt tegenwoordig uit sterke stedelijke regio’s. Deze metropolen maken in een steeds sterker internationaal verband de dienst uit. Nederland ontbeert momenteel een metropolitane strategie om internationaal concurrerend te blijven. Vereniging Deltametropool nodigt ieder die het aangaat: doverheden, ontwikkelaars, planologen/stedenbouwkundigen en andere experts uit om op 14 november in Brussel te leren van de ervaringen in acht Europese metropolitane regio’s.
rn
rnNetwerken, ervaringen uitwisselen en de diepte in onder leiding van Jaap Modder. Acht metropolitane regio’s presenteren hun hun state-of-the-art metropolitane strategie: Bordeaux, Parijs, Manchester, Brussel, Kopenhagen-Malmö, Stuttgart, Boekarest en Turijn. Elders in Europa vertaalt de behoefte aan een nieuw perspectief, gericht op ontwikkeling zich in nieuwe strategieën waarmee het menselijk kapitaal verzilverd kan worden en een sterke internationale positionering mogelijk is: de metropolitane strategie. Nederland moet een stap verder komen dan de discussies over de bestuurlijke herstructurering. Vereniging Deltametropool roept met dit rondetafel-gesprek op om de urgentie van de metropolitane realiteit onder ogen te zien en gezamenlijk te werken aan een Metropolitane strategie voor Nederland, om de internationale concurrentieslag aan te kunnen blijven gaan.
rn
rnTijdens de bijeenkomst staan vier thema’s centraal: metropolitane toegankelijkheid en mobiliteit, metropolitane economische ontwikkeling, governance van metropolen en metropolitane identiteit. De bijeenkomst vindt plaats in het Atelier Vlaams Bouwmeester - Galerij Ravenstein 54-59, B-1000 Brussel en duurt donderdag 14 november 09:00u tot ongeveer 16:30u. De entreeprijs bedraagt 50 euro voor leden en 100 euro voor niet-leden (inclusief lunch en netwerkborrel). Geïnteresseerden kunnen zich tot en met woensdag 13 november aanmelden via [email protected]
rn
rnNoot voor de redactie
rnMeer informatie
rnBij vragen en voor meer informatie kunt u terecht bij ir. Paul Gerretsen 06-24737131 (agent).
rn
rnInternational Roundtable ‘From Strategies to Implementation’
rnMeer informatie over de bijeenkomst en dit persbericht vindt u op http://metro-inprogress-org.
rn
rnVereniging Deltametropool
rnDe onafhankelijke Vereniging Deltametropool is een brede ledenorganisatie die zich inzet voor de metropolitane ontwikkeling in Nederland. In de vereniging komen bedrijfsleven, onderzoeksinstellingen, publieke belangen-groepen en overheden samen. Vereniging Deltametropool maakt het mogelijk te werken aan een maatschappelijk gedragen ontwerp van het grootstedelijk gebied van Nederland, gericht op welzijn, welvaart en de versterking van onze internationale concurrentiepositie.
rn
rnMeer informatie over de Vereniging vindt u op http://www.deltametropool.nl/nl/vereniging.
rnEen overzicht van de leden van de Vereniging vindt u op http://www.deltametropool.nl/nl/leden.
rnMeer informatie over INTA-AIVN vindt u op: http://www.inta-aivn.org/en/about/profile.
rnMeer informatie over Vlaams Bouwmeester vind u op: http://www.vlaamsbouwmeester.be.
 

You may also like...