Nieuwe secretaris Ombudsman Pensioenen


Dit is een origineel persbericht.

Nieuwe secretaris Ombudsman Pensioenen
Drs. Paul P. Alvers (43) is met ingang van 1 april 2007 benoemd tot secretaris van de Ombudsman Pensioenen.

De heer Alvers volgt de heer mr. Casper G.C. Strookman op die op eigen verzoek op
1 april 2007 terugtreedt als secretaris. De heer Strookman is sinds de oprichting van het instituut Ombudsman Pensioenen op 1 april 1995 secretaris van de Ombudsman Pensioenen geweest. De heer Alvers studeerde bedrijfseconomie aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam en heeft daarna diverse opleidingen op het gebied van assurantiën en pensioenen gevolgd. Hij vervulde onder meer functies als docent aan de deeltijd opleidingen Bedrijfseconomie en Accountancy aan de Hoge School Rotterdam en was opleidingsfunctionaris Levens- en Pensioenverzekeringen bij Nationale Nederlanden. Daarvoor was hij ondermeer leveninspecteur bij Delta Lloyd en AEGON. De heer Alvers is tevens secretaris van de Ombudsman Verzekeringen. Deze functie vervult hij al sinds
1 mei 2001.

De Ombudsman Pensioenen is een door de pensioenkoepels Vereniging van Bedrijfstakpensioenfondsen en Stichting voor Ondernemingspensioenfondsen ingesteld onafhankelijk instituut dat klachten behandelt over de uitvoering van de pensioenregelingen van bedrijfstak- en ondernemingspensioenfondsen.

Noot voor de redactie
Voor meer informatie kunt u bellen met:
VB: Gerda Smits OPF: Frans Prins
tel. 070 362 80 08 tel. 070 349 01 90
mobiel (06) 505 28 661 mobiel (06) 532 847 17

Over OPF
De Stichting voor Ondernemingspensioenfondsen is een koepelorganisatie die opkomt voor de belangen van ondernemingspensioenfondsen in Nederland en Europa. Op dit moment telt OPF ruim 360 aangeslotenen, die samen meer dan 90% van de deelnemers in ondernemingspensioenfondsen vertegenwoordigen met een gezamenlijk vermogen van ruim 150 miljard euro. Bij deze ondernemingspensioenfondsen zijn zo'n 900.000 deelnemers, ruim 500.000 gewezen deelnemers en 600.000 gepensioneerden aangesloten.

Over VB
De Vereniging van Bedrijfstakpensioenfondsen (VB) is opgericht in 1985. Namens de 82 leden behartigt VB de pensioenbelangen van 4,7 miljoen deelnemers in bedrijfstakpensioenregelingen, ruim 1,2 miljoen gepensioneerden en 6,8 miljoen gewezen deelnemers. Nagenoeg alle bedrijfstakpensioenfondsen zijn bij VB aangesloten. De leden van VB vertegenwoordigen samen meer dan 75% van het aantal deelnemers in collectieve pensioenregelingen. Het gezamenlijk belegd vermogen van de ledenfondsen bedraagt ruim 400 miljard euro.


ANP Pers Support, het ANP is niet verantwoordelijk voor de inhoud van bovenstaand bericht.

ANP Pers Support is een joint venture van het ANP en PR Newswire.
 

You may also like...