NMa: Overname van Tiscali door KPN vereist nader onderzoek


Dit is een origineel persbericht.

NMa: Overname van Tiscali door KPN vereist nader onderzoek

De Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) gaat de voorgenomen overname van Tiscali B.V. door KPN Telecom B.V. nader onderzoeken. De toezichthouder concludeert na een eerste onderzoek dat door de overname de concurrentie kan worden belemmerd op de markten voor breedband-internet. De toezichthouder heeft daarom besloten dat voor het tot stand brengen van deze overname een vergunning is vereist. Zodra KPN een vergunning heeft aangevraagd, doet de NMa nader onderzoek naar de gevolgen van de overname voor de concurrentie.

Tiscali is actief als internet service provider (ISP) waarbij zij internetdiensten aanbiedt aan eindgebruikers (de zogenaamde retailmarkt). Tiscali beschikt bovendien over een eigen DSL-netwerk waarop zij diensten aan andere ISPs aanbiedt, de zogenaamde wholesalemarkt. Op beide breedbandmarkten stijgt het marktaandeel van KPN met ca. 5% , waardoor het marktaandeel op ca. 50% komt.

Uit het eerste onderzoek komt naar voren dat wholesale-afnemers van Tiscali na de overname geen reële uitwijkmogelijkheden lijken over te houden voor de inkoop van hun diensten. Ook zijn de toetredingsbarrières om een eigen DSL-netwerk aan te leggen hoog. Bovendien wordt door de overname de mogelijkheid verminderd voor de resterende DSL-spelers om gezamenlijk hun slagkracht te vergroten. Hierdoor is het aannemelijk dat de concurrentiekracht van ISPs wordt verminderd. Het is vooralsnog niet aannemelijk dat de verschillende kabelbedrijven en DSL-partijen die overblijven KPN voldoende tegenwicht kunnen bieden.

Op 8 december jl. heeft de NMa de fusie tussen Casema, Essent en Multikabel goedgekeurd. Op de markt voor breedbandinternet hebben deze kabelmaatschappijen een beduidend kleiner gezamenlijk marktaandeel.

Indien KPN een vergunning aanvraagt, dient de NMa binnen 13 weken een beslissing te nemen of de overname wel of niet wordt toegestaan.

De NMa beoordeelt bij fusies en overnames boven bepaalde omzetdrempels of een economische machtspositie ontstaat of wordt versterkt. Een dergelijke machtspositie kan nadelige gevolgen hebben voor de prijs, kwaliteit en diversiteit van het aanbod. De NMa kan in dat geval voorwaarden verbinden aan een fusie of overname, of deze verbieden.

Noot voor de redactie: voor meer informatie kunt u contact opnemen met Barbara van der Rest-Roest of Eric Seugling, persvoorlichters van de NMa, tel. (070) 3303362/3320 of 06-22793063 / 06-51387468 (buiten kantooruren), direct e-mail adres: [email protected]
ANP Pers Support, het ANP is niet verantwoordelijk voor de inhoud van bovenstaand bericht.

ANP Pers Support is een joint venture van het ANP en PR Newswire.
 


You may also like...