Ondernemers vrezen interne competitie


Dit is een origineel persbericht.

Ondernemers vrezen interne competitie

Nu het jaar ten einde loopt, hopen de meeste van ons dat zij in aanmerking komen voor een bonus. Helaas, want 70% van de ondernemers doet niets op dit gebied. Maar waarom?

Uit recent gehouden beloningsonderzoek door BDO CampsObers Accountants & Adviseurs onder 500 ondernemers blijkt dat ruim 40% van de ondernemers vreest voor interne competitie tussen medewerkers als gevolg van het toepassen van prestatiebeloning. Slechts 30% van de ondernemers zegt enige vorm van prestatiebeloning toe te passen. Dit cijfer is opmerkelijk omdat 72% van die zelfde ondernemers wel van mening is dat prestatiebeloning motiveert.
Hans van Gils, participant bij BDO CampsObers Accountants & Adviseurs, verbaast dit niet: 'In de praktijk merken wij dat vooral de onbekendheid met prestatiebeloning ondernemers weerhoudt een dergelijk systeem toe te passen.'

Voor ondernemers is het van groot belang dat een systeem van prestatiebeloning faire en objectief is. Zo vindt 38% dat er tussen medewerkers vergeleken moet kunnen worden en maar liefst 48% van de ondernemers die prestatiebeloning toepast vindt dat medewerkers zelf invloed moeten hebben op hun taken. Het draait volgens Van Gils om de resultaten en niet om de kosten.

Ondanks dat ondernemers de voordelen zien van prestatiebeloning geeft 45% aan moeite te hebben met het vaststellen van de hoogte van de prestatiebeloning. 'De relatie tussen prestatie en beloning is altijd een moeilijke; hoeveel extra geld geef je bijvoorbeeld aan een goed presterende verkoper? Door een duidelijke relatie te leggen tussen doelen en resultaten creëer je veel duidelijkheid', aldus Hans van Gils.

Dat 70% van de ondernemers geen prestatiebeloning toepast betekent dat er nog veel verbeterd kan worden. Hans van Gils: 'Uit ervaring en onderzoek weten wij dat ondernemers die prestatiebeloning toepassen significant beter presteren dan ondernemers die prestatiebeloning niet toepassen. Niet alleen presteren zij beter als het gaat om resultaat, maar ook voor wat betreft het succesvol doorvoeren van strategie en veranderingen.'

BDO CampsObers Accountants & Adviseurs verleent in Nederland vanuit ruim 30 vestigingen en zo'n 2.000 professionals diensten op het gebied van accountancy, belastingadvies en consultancy. BDO richt zich met name op het Nederlandse middenbedrijf en is sterk in de advisering aan groeiende ondernemingen. BDO maakt deel uit van BDO International, een wereldwijd netwerk van zelfstandige en onafhankelijke organisaties die onder de merknaam BDO actief zijn op het gebied van de zakelijke dienstverlening.

Noot voor de redactie (niet voor publicatie):
Voor meer informatie over dit persbericht kunt u contact opnemen met Hans van Gils van BDO CampsObers Accountants & Adviseurs, telefoon: 073 - 640 57 99 en e-mail: [email protected]

BDO is een op naam van Stichting BDO te Amsterdam geregistreerd merk.

CampsObers is een op naam van BDO CampsObers Holding B.V. te Eindhoven geregistreerd merk.

In deze publicatie worden BDO en BDO CampsObers gebruikt ter aanduiding van de organisatie die onder de merknaam 'BDO'actief is op het gebied van de zakelijke dienstverlening (accountancy, belastingadvies en consultancy).

BDO CampsObers Accountants & Adviseurs is een op naam van BDO CampsObers Holding B.V. te Eindhoven geregistreerde handelsnaam en wordt gebruikt ter aanduiding van een aantal met elkaar in een groep verbonden rechtspersonen, die ieder afzonderlijk onder de merknaam 'BDO'actief zijn op een bepaald terrein van de zakelijke dienstverlening (accountancy, belastingadvies en consultancy).


ANP Pers Support, het ANP is niet verantwoordelijk voor de inhoud van bovenstaand bericht.

ANP Pers Support is een joint venture van het ANP en PR Newswire.
 


You may also like...