Onderzoek naar effectieve partnerschappen op de werkvloer

Bilthoven 2019: Het begrip Job sharing zingt al jaren rond in de gangen van het kantoor, toch blijken organisaties langzaam met het implementeren van programma’s die het delen van banen zou kunnen stimuleren, slechts 10% van de onderzochte organisaties bleek officiële job share programma’s aan te bieden aan haar medewerkers. Uit onderzoek blijkt nu dat dit vooral te wijten is aan alle onzekerheden en onbekende factoren rondom het delen van een baan.

Onafhankelijk onderzoeker -Maike van Oyen- onderzocht het thema en bekeek wat effectieve partnerschappen met elkaar gemeen hebben op basis van een uitgebreide data-analyse. Ook bestudeerde zij de rol van die partnerschappen op de toekomstige arbeidsmarkt. Haar onderzoek is op 2 april gepubliceerd.

Alomtegenwoordige technologie en de disruptieve omstandigheden op de markt geven vorm aan een nieuwe wijze waarop we invulling geven aan ons werk, het personeelbestand en de werkvloer. Tegelijkertijd evolueren de aspiraties van talent door verschuivingen op psychografisch gebied, van persoonlijke doelen, verwachtingen op het gebied van beleving en van carrièreontwikkeling.

Organisaties hebben door deze verschuivingen in het afgelopen decennium enorme sprongen gemaakt op het gebied van flexibiliteit, werknemersgezondheid en op het gebied van inclusie. Toch zijn er een aantal initiatieven die inspelen op de veranderende marktcondities en niet dezelfde adaptatie percentages kennen als bijvoorbeeld het succesvolle werken op afstand.

Maike van Oyen besloot organisaties te vragen waarom initiatieven op het gebied van job sharing nog steeds vrij zeldzaam zijn én wat organisaties nodig hebben om actief met dit thema aan de slag te kunnen gaan binnen de eigen geledingen. Uit deze rondvraag bleek al gauw dat er veel onzekerheid is over hoe job sharing er in de praktijk uit zou moeten zien, dat er veel vooroordelen bestaan over het delen van banen én dat er veel onduidelijkheid heerst over wat een partnerschap nou daadwerkelijk effectief maakt.

Gedurende een half jaar ging zij op zoek naar antwoorden op juist deze vragen en sprak zij met tientallen succesvolle job sharers in Europa.

“Ik hoop dat organisaties met behulp van de kennis -die we hebben opgedaan omtrent job sharing- een impuls kunnen geven aan het thema flexibiliteit. Maar ook dat dit onderzoek zal bijdragen aan de inclusie van de steeds ouder wordende beroepsbevolking, werknemers met een zorgtaak en chronisch of langdurig zieken die graag wat willen betekenen voor onze maatschappij”.

Wat maakt dat het ene duo succesvoller is dan het andere duo?

De onderzoekster vond een aantal factoren die bij elk succesvol duo aanwezig bleken te zijn maar ontbraken – of minder sterk aanwezig waren - bij de minder succesvolle partnerschappen:

Een complementair ecosysteem binnen de organisatieAangeboden feedback en analyse systematiekZeer duidelijke werkverdelingHoog niveau van psychologische veiligheidCongruente baan en carrière wensenOverlappende werkwaardenBepaalde karaktertrekkenOverlap in communicatiestijlenComplementaire skillsetsSuccesvolle job sharers spiegelen én complementeren elkaar

De resultaten van dit onderzoek laten zien dat er duidelijke voorspellers zijn voor de compatibiliteit van twee personen. Daarnaast onthult het onderzoek de belangrijkste succesfactoren van effectieve partnerschappen. Deze factoren blijken in de praktijk goed beheersbaar te zijn voor managers en job sharers zelf. Hiermee biedt het onderzoek organisaties handvatten om job share programma’s verder te professionaliseren.

_______________________________________________

Het volledige rapport over job sharing kun je hier vinden

You may also like...