Onderzoeksbureau Forrester brengt economische impact van videoconferencing in kaart

Amsterdam, 2 april 2009 – TANDBERG, leverancier en producent van telepresence, high-definition videoconferencing en mobiele video-oplossingen, heeft een onafhankelijk onderzoek laten uitvoeren naar de economische impact van videoconferencing. Onderzoeksbureau Forrester Consulting* nam daarbij multinational TNT als onderzoeksobject. Uit het onderzoek blijkt dat TNT binnen vier jaar een reiskostenbesparing van ruim 11,5 miljoen euro kan realiseren en daarnaast de CO2-uitstoot door zakenreizen per vliegtuig aanzienlijk terugdringt. De gehele investering voor videoconferencing, inclusief trainingen, apparatuur en projectmanagement, is berekend op 5,5 miljoen euro met een geschatte terugverdienperiode van 2.3 jaar. Daarnaast wordt de return on investment binnen vier jaar (2008 - 2012) geschat op 71 procent. Uit het onderzoek blijkt tevens dat de medewerkers van TNT videoconferencing ervaren als een manier om efficiënter te werken en de interne communicatie te optimaliseren.

Total Economic Impact
Doel van het onderzoek was om inzichtelijk te maken wat de investeringen in videoconferencing kunnen betekenen voor organisaties, zowel op financieel gebied als op het gebied van bedrijfsvoering. Gedurende het vierjarige onderzoek, waarvan reeds twee jaren zijn verstreken, maakt Forrester gebruik van de Total Economic Impact (TEI) methode. Hierbij wordt gekeken naar vier factoren, te weten: de kosten en kostenbesparing, de opbrengsten voor de gehele organisatie, de risicofactor en de flexibiliteit van de apparatuur (toekomstige capaciteit en vermogen).

Post en Express bedrijf TNT zet videoconferencing in als belangrijke pijler binnen het Planet Me-programma en vormde daardoor een prachtig onderzoeksobject. Planet Me is het ambitieuze programma van TNT, waarmee het bedrijf structurele veranderingen in alle bedrijfsprocessen gaat aanbrengen die uiteindelijk leiden tot een reductie van TNT’s CO2-footprint. Om dit te realiseren heeft implementatiepartner Talk & Vision wereldwijd 120 TANDBERG videoconferencingsystemen geïnstalleerd bij 76 TNT-vestigingen.

Carin ten Hage, Director Planet Me bij TNT: “We zagen al in een zeer vroeg stadium de waarde van videoconferencing voor onze internationale organisatie. We hebben natuurlijk wel een aanloopperiode nodig gehad, maar we kunnen zeggen dat wij realiseren dat visuele communicatie veel voordelen met zich mee brengt. Het zou geweldig zijn als visuele communicatie inderdaad resulteert in de enorme besparingen die Forrester nu in kaart heeft gebracht. Daarnaast zijn er ook voordelen die moeilijker in cijfers uit te drukken zijn. Zo verwachten wij onze CO2-uitstoot door zakenreizen met 20 tot 30 procent terug te kunnen dringen.”

Frederik Halverson, CEO van TANDBERG: “Soms is het moeilijk organisaties te overtuigen van de waarde van videoconferencing. Concrete cijfers helpen daarbij. We zijn TNT daarom erg dankbaar dat zij bereid zijn geweest aan dit onderzoek mee te werken. Hopelijk helpt dit andere organisaties bij het opstellen van de business case voor de investering in videoconferencing en inspireert het hen om ook een bijdrage te leveren aan een beter klimaat.”

*The Total Economic Impact Of TANBERG Video Conferencing Solutions, August 18, 2008

 


You may also like...