Opmars Limited in Nederland zet door na uitspraak Europees Hof
BV-wetgeving verouderd en rigide
Drie jaar na het baanbrekende Inspire Art-arrest van het Europees Hof van Justitie is de Engelse Limited een veelgebruikte rechtsvorm geworden in het Nederlandse bedrijfsleven. Met de snel en eenvoudig op te richten Limited kan een ondernemer zijn privé-vermogen afschermen en zijn administratieve lasten verlagen: zonder hoofdelijke aansprakelijkheid, zonder 18.000 euro stamkapitaal, zonder antecedentenonderzoek en zonder hoge notariskosten.

Voordat de Europese rechter 30 september 2003 de vrije vestiging van Limiteds in Nederland afdwong, had de MKB-ondernemer meestal alleen de keus tussen de dure BV of de riskante eenmanszaak. Met de Wet op de Formeel Buitenlandse Vennootschappen onderwierp de overheid Engelse Limiteds namelijk aan de Nederlandse BV-eisen, op straffe van hoofdelijke aansprakelijkheid. Volgens het Haags Juristen College was dit in strijd met het beginsel van vrije vestiging uit het EG-verdrag. Met Inspire Art Limited lokte het Haags Juristen College een proefproces uit tegen de Kamer van Koophandel en kreeg het gelijk van de hoogste Europese rechter. Nederlandse ondernemers kunnen nu zelf bepalen naar welk recht zij hun vennootschappen oprichten. Ook voor vergelijkbare rechtsvormen als de GmbH en SARL is de Engelse Limited uitgegroeid tot een serieus alternatief. Daarbij is het niet nodig in Engeland zakelijk actief te zijn. De uitspraak heeft geleid tot een grote groei in het gebruik van Limiteds in Nederland en tot rechtszekerheid voor de duizenden Limiteds die al eerder bij de KvK waren ingeschreven.

Engelse Limited officieel gelijkgesteld aan BV
De Limited is zo in trek dat het kabinet inmiddels studeert op plannen om de verouderde BV-wetgeving aan te passen. Met name de kapitaaleis van 18.000 euro drukt zwaar op de financiële middelen van kleinere ondernemers. Bovendien geeft staatssecretaris Karien van Gennip van Economische Zaken toe dat die 18.000 euro slechts valse zekerheid biedt aan schuldeisers. Malafide ondernemers weten de kapitaaleis in de praktijk toch te omzeilen, terwijl er voor bonafide schuldeisers meestal niets meer over is als de curator, de fiscus en de UWV langs zijn geweest om hun schulden op te eisen. Daarnaast klagen veel ondernemers over de rigiditeit van het BV-recht, dat een eenmansonderneming onderwerpt aan dezelfde eisen als multinationals, bijvoorbeeld om jaarlijks een algemene vergadering uit te schrijven en de jaarcijfers te publiceren via de kamer van koophandel. Een ander voordeel van de Limited is dat ze, hoewel de BV binnen Nederland bekender is, buiten de landsgrenzen juist wereldwijd herkenning geniet.

Eenmanszaak riskant
Nu de Limited de voorrechten van de BV binnen het bereik heeft gebracht van de kleine ondernemer, is deze niet langer veroordeeld tot de eenmanszaak. Door persoonlijke faillissementen in een eenmanszaak worden elk jaar weer honderden huizen leeggehaald en gezinnen ontwricht. Menig curator zal zelfs het kinderfietsje niet laten staan als hij daarmee nog een uurtje factureren kan. Maar het alom misbruikte en bekritiseerde faillissementsrecht daargelaten, veel ondernemers zijn zich van deze vermogensrisico's niet eens bewust. Toch blijven Kamers van Koophandel en andere gesubsidieerde instanties startende ondernemers een eenmanszaak aanraden en zetten zij zo deze maatschappelijke misstand voort.

Verbeterd Nederlands vestigingsklimaat
Niet alleen het MKB maar het Nederlandse vestigingsklimaat als geheel is gediend met de laagdrempelige Limited. Door het verslechterde fiscale regime blijven de banengroei en welvaart in Nederland achter bij omringende landen. Met hun belastingontwijkende structuren weten organisaties als het Haags Juristen College de werkgelegenheid en investeringen van veel bedrijven voor Nederland te behouden. Zo is deze vennootschapspraktijk als de luis in de pels van het Nederlandse ondernemingsrecht: het houdt de overheid bij de Europese les en wijst het MKB wettige wegen om zijn belastingkosten te verlagen. Iedereen weet dat de gouden eieren van het vrije ondernemerschap niet gedijen onder de last van een ontspoorde verzorgingsstaat, alleen sommigen doen daar ook wat aan...Noot voor de redactie:
Voor nadere informatie, alsook voor interviews kunt u zich wenden tot Toine Manders van het Haags Juristen College.
Contact: Haags Juristen College, Landgoed Marlot, Leidsestraatweg 77A, 2594 BB Den Haag, [email protected], (070) 426 26 00. Zie ook: www.hjc.nl.


 


You may also like...