Opname covid 9 patiënten in verzorzorgingstehuis Apeldoorn

Op 24 September il kreeg ik van verzorgingstehuis Casabonita te Apeldoorn de volgende brief betreffende de opname van meerdere Covid 9 patienten

Aan de 1e contactpersonen van bewoners

afdelingen Koningsbeek bgg/etage en Zilverbeek

Aan de 1e contactpersonen en bewoners afdelingen Klingelbeek,

en Akelei.

Aan de Cliëntenraad

Datum:

Ons kenmerk:

Uw brief:

24 september 2020

AS/IO/BH/hs

 

Onderwerp:

Cohort afdeling locatie Casa Bonita

Behandel- en Expertisecentrum

Casa Bonita

Bezoekadres

Anklaarseweg 91

7316 DV Apeldoorn

Telefoon (055) 526 45 01

Fax (055) 522 50 87

Postadres

Postbus 313

7300 AH Apeldoorn

[email protected]

www.zorggroepapeldoorn.nl

IBAN: NL17RABO0383355001

KvK 08154763

BTW 8082.76.967.B01

Deelnemer Zonnehuis Groep

Geachte mevrouw/heer,

Zorggroep Apeldoorn e.o. neemt, op basis van regionale afspraken met zorgpartijen, mogelijk de komende dagen positief geteste Covid cliënten op.

Dit zal gebeuren op de daartoe speciaal ingerichte cohortafdeling Chrysant in

Casa Bonita.

Reden hiervoor is dat bij één van de partners in de regio alle beschikbare cohort capaciteit al in gebruik is en extra capaciteit nodig is. De Zorg en behandeling aan cliënten wordt geleverd door personeel van Atlant. Zij komen daarvoor hun werkzaamheden uitvoeren op Casa Bonita. Medewerkers van de locatie worden hierover natuurlijk nader geïnformeerd.

De strakke protocollen die zijn opgesteld om verantwoord met risico’s om te gaan worden gevolgd en ook worden landelijke richtlijnen rondom veilige zorg gehanteerd.

Met het opnemen van deze cliënten neemt Zorggroep Apeldoorn e.o. haar verantwoordelijkheid om daar waar nodig zorg te dragen voor regionale opvang. Afhankelijk van de ontwikkelingen de komende dagen kunnen de cliënten op korte termijn naar de locatie worden overgeplaatst.

Wij houden u op de hoogte.

Met vriendelijke groet,

Zorggroep Apeldoorn en omstreken

Inge Overdijk, AC’er Koningsbeek en Klingelbeek

Brigitte Hempsink, AC’er Zilverbeek

Anneke Steenwijk, AC’er Akelei

De informatie verzonden met dit e-mail bericht is vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde(n)is niet toegestaan. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden is niet toegestaan. Zorggroep Apeldoorn en omstreken staat niet in voor de juiste en/of volledige overbrenging of tijdige ontvangst van de inhoud van een verzonden e-mail bericht. Wij wijzen er met nadruk op dat er risico's verbonden zijn aan het gebruik van e-mail en daaraan verbonden bijlagen.Zorggroep Apeldoorn en omstreken aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe en/of indirecte schade veroorzaakt door het gebruik en/of openen van e-mail en/of bijlagen.You may also like...