Pensioenvoorziening vormt financieel risico voor organisaties


Dit is een origineel persbericht.

Pensioenvoorziening vormt financieel risico voor organisaties

Uit een recent wereldwijd onderzoek van Mercer Human Resource Consulting onder meer dan 300 organisaties met betrekking tot financiering van de pensioenvoorziening blijkt dat meer dan de helft (56%) van de respondenten van mening is dat hun pensioenvoorziening een 'gemiddeld' financieel risico vormt voor de organisatie. Nog eens 16% vindt het financiele risico 'groot'. Organisaties uit het Verenigd Koninkrijk zijn pessimistischer over het pensioenrisico dan organisaties op het Europese vaste land, respectievelijk is 29% en 24% van mening dat het pensioenvoorziening een 'groot' risico voor de organisatie vormt. In schril contrast staat het percentage Amerikaanse organisaties, te weten 9%, die de pensioenvoorziening als een 'groot' financieel risico zien. Landen als Canada, Australië en Nieuw Zeeland liggen met een gemiddeld percentage van 16% hier tussen in.

Johan Nieuwersteeg, principal binnen de Mercer Retirement business, merkt op: 'Wereldwijd beseffen organisaties dat het financieren van de pensioenvoorziening een serieuze zaak is. Het niet op de juiste wijze financieren van de pensioenvoorziening kan er voor zorgen dat een organisatie gevoeliger is voor renteschommelingen en veranderingen in de levensverwachting van mensen.'
Nieuwersteeg vervolgt: 'In Europa heerst al langere tijd een grote druk op transparante accounting van de pensioenvoorziening. In Nederland is met name de druk van accounting volgens de IFRS methode te voelen. Nu is het in Nederland nog zo dat toekomstige loonstijgingen en compensatie voor inflatie niet worden meegenomen in het bepalen van de dekkingsgraad ofwel de pensioenverplichtingen. Volgens de IFRS regels moet dit wel. Nederlandse organisaties moeten dus aan de slag'

Het pensioenplan aanpassen
Maar liefst 78% van de organisaties op het Europese vaste land heeft het pensioenplan aangepast, of gaat dat nog doen. Organisaties in het Verenigd Koninkrijk en Amerika zijn met respectievelijk 72% en 54% behoudender. Van de Europese organisaties heeft 60% van de organisaties hun Defined Benefit (DB) plan in de afgelopen twee jaar gesloten voor nieuwe medewerkers, dit tegen 50% in het Verenigd Koninkrijk en 40% in Amerika. Het DB plan bevriezen voor alle medewerkers is met 24% populairder in Europa dan in het Verenigd Koninkrijk (22%) of Amerika (14%). In de plaats van het DB plan komt het Defined Contribution (DC) plan. Respectievelijk 69%, 54% en 52% van de Europese, Britse en Amerikaanse organisaties geeft DC als alternatief voor DB aan.

Nieuwersteeg vindt het opmerkelijk dat men in Europa zo actief bezig is met het aanpassen van de pensioenen: 'Europa staat bekend om zijn strikte wetten met betrekking tot arbeidsvoorwaarden en de grote invloed die de vakbonden hebben. Het aanpassen van de pensioenen van werknemers zou hier dus moeilijker moeten zijn dan bijvoorbeeld in Amerika. Wellicht is men in Europa zo actief omdat er een inhaalslag gemaakt moet worden.'

Pensioenbeleggingen
De onderzoeksresultaten geven aan dat organisaties beleggingsbeslissingen met betrekking tot de pensioenvoorziening behoudender gaan aanpakken. Een kwart (26%) van de respondenten geeft aan dat zij behoudender gaan beleggen. Nieuwersteeg ziet deze trend al een tijd aankomen: 'Organisaties discussiëren al geruime tijd over het terugbrengen van risico's met betrekking tot beleggingen ten behoeve van de pensioenvoorziening. Het lijkt er nu op dat zij hun woorden omzetten in daden. In Europa zijn derivaten het meest populaire middel om dit te bereiken terwijl men in Amerika investeringen in obligaties prefereert'. Investeren in alternatieve beleggingen groeit ook in populariteit, dit voornamelijk door de aantrekkelijke rendementen die deze beleggingen genereren. Van de deelnemende organisaties geeft 26% aan dat zij meer zullen investeren in 'hedge funds', 'private equity' en 'infrastructure funds'

Mercer Human Resource Consulting
Mercer Human Resource Consulting is een mondiaal adviesbureau dat werkt aan het optimaliseren van de werkgever-werknemersrelaties bij haar klanten. Mercer adviseert haar klanten op het gebied van employee benefits. Wereldwijd heeft Mercer meer dan 15.000 werknemers in meer dan 180 steden en 40 landen in dienst. In Nederland werken bijna 400 mensen in Amstelveen, Rotterdam, Arnhem en 's-Hertogenbosch. Mercer is onderdeel van de Mercer Consulting Group, een volledige dochteronderneming van Marsh and McLennan Companies, die aan de beurzen van New York, Chicago, Pacific (San Francisco) en Londen staat genoteerd (tikkersymbool: MMC). Website: www.mercerhr.nl.

In totaal hebben 312 organisaties deelgenomen aan het onderzoek, 45% van de organisaties had meer dan 10.000 werknemers.

Noot voor de redactie, niet voor publicatie:
Voor meer informatie over het onderzoek en de resultaten kunt u contact opnemen met Antoni van Huissteden op 020 - 541 9465 of via email: [email protected]

ANP Pers Support, het ANP is niet verantwoordelijk voor de inhoud van bovenstaand bericht.

ANP Pers Support is een joint venture van het ANP en PR Newswire.
 


You may also like...