Politiek wil meer ondernemers opleiden


Dit is een origineel persbericht.

Den Haag, 19 november 2006 - Politieke partijen zijn eensgezind dat ondernemerschap een vast leerpunt in het onderwijs moet zijn, maar dat er geen verplicht ondernemersexamen moet komen. Ook moeten zelfstandige ondernemers (zzp'ers) dezelfde scholingssubsidies en -kortingen kunnen krijgen als ondernemers met personeel. Dit zijn enkele conclusies uit een onderzoek dat de Vereniging Platform Zelfstandige Ondernemers (PZO) onder 11 politieke partijen heeft gehouden.

PZO heeft de lijsttrekkers van 11 politieke partijen gevraagd naar hun standpunten over zelfstandig ondernemerschap, als reactie op de in opdracht van PZO door het Instituut voor Publiek en Politiek (IPP) uitgevoerde programvergelijking. In deze programvergelijking, waarin de verkiezingsprogramma's op 40 voor zelfstandige ondernemers relevante punten zijn beoordeeld, leken politieke partijen nauwelijks in deze zaken geïnteresseerd te zijn. Van de mogelijkheid om de witte vlekken van hun verkiezingsprogramma's in te vullen hebben zes partijen gebruikgemaakt, te weten: CDA, PvdA, VVD, SP, D66 en SGP.

Uit de door de 6 partijen teruggezonden vragenlijsten blijkt een opvallende eensgezindheid over veel punten. Enkele van deze punten zijn:
- Ondernemerschap moet meer worden gestimuleerd;
- Er moet een wettelijke definitie van zzp'er komen;
- Ondernemerschap moet veel meer een leerpunt in het onderwijs worden;
- Er moet geen verplicht ondernemerschapsexamen komen;
- Het overstappen vanuit loondienst naar zelfstandig ondernemerschap en omgekeerd moet worden vereenvoudigd;
- Overheidsaanbestedingen moeten beter toegankelijk zijn voor zelfstandigen;
- De kleine heffingen (reprorecht, buma/stemra, sena) moeten meer op de zzp'er worden afgestemd;
- Er moet een levensloopregeling voor zelfstandigen komen;
- Pensioenregelingen moeten worden gemoderniseerd;
- Het doorgaan als ondernemer na de 65-jarige leeftijd moet worden gestimuleerd en gefaciliteerd;

Een totaal overzicht van de mening van de 6 genoemde partijen is te vinden op www.pzo.nl.

PZO heeft de aan de lijsttrekkers toegezonden vragenlijst ook uitgezet onder zelfstandige ondernemers. Een complete analyse is er nog niet, maar ook daar komen opvallende resultaten uit. Zo vinden de SP-stemmers onder de zelfstandige ondernemers het belangrijk dat het successierecht bij overdracht wordt verlaagd, terwijl de SP hiertegen is. En vinden de VVD-stemmers dat het urencriterium voor zelfstandigenaftrek variabel moet worden, terwijl de partij daar zelf anders over denkt.

Dat neemt niet weg dat PZO vooral verrast is door de brede steun voor veel zaken, ook voor onderwerpen die in het verleden controversieel waren. Het hoofdstuk 'Zelfstandig Ondernemen' voor het regeerakkoord kan al zo'n beetje worden geschreven, ongeacht de precieze uitkomst van verkiezingen en formatie, meent PZO.

PZO is de onafhankelijke belangenbehartigingsorganisatie voor zelfstandige ondernemers. PZO richt zich in de collectieve belangenbehartiging op het verbeteren van de positie van zelfstandigen (zzp'ers, freelancers, directeur groot-aandeelhouders, etc.) in wet- en regelgeving. PZO is hét kennis- en expertisecentrum als het gaat om de Verklaring Arbeidsrelatie en andere wetten en regels, die direct of indirect de positie van zzp'ers raken. De in 2002 opgerichte organisatie vertegenwoordigt op dit moment direct en indirect vele tienduizenden zelfstandigen in tal van sectoren.

De programvergelijking en de resultaten van het aanvullende onderzoek zijn te vinden op www.pzo.nl/verkiezingen2006
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Platform Zelfstandige Ondernemers (PZO) mr. Roel Masselink, secretaris
070-3490375 of 06-52454979; [email protected]
internet: www.pzo.nl
ANP Pers Support, het ANP is niet verantwoordelijk voor de inhoud van bovenstaand bericht.

ANP Pers Support is een joint venture van het ANP en PR Newswire.
 


You may also like...