Recessie noodzaakt bedrijven tot het werven van nieuwe klanten

Onderzoek van Gartner leert dat leveranciers van CRM software pakketten minder te lijden hebben van de recessie dan de meeste andere leveranciers van software pakketten. Opmerkelijk is dat bedrijven aangeven meer aandacht te gaan besteden aan het werven van nieuwe klanten.

Effecten van recessie
Gartner verwacht dat de CRM markt in 2010 nagenoeg stabiel zal zijn en eventueel met 0,7% zal groeien. Bedrijven zijn voorzichtiger geworden als het gaat om het doen van investeringen.
45% van de bedrijven is niet van plan om in 2010 nieuwe CRM applicaties aan te schaffen.
In 2008 gaf nog 40% van de bedrijven aan niet in 2009 in CRM te zullen investeren.

Onderzoek
Deze resultaten komen voort uit een onderzoek dat Gartner in het derde kwartaal van 2009 heeft afgenomen onder 302 IT managers van Europese bedrijven.

Opmerkelijke verandering in prioriteiten
De nummer 1 prioriteit voor 2010, in 2008 nog op de tweede plaats, is klanttevredenheid.
Als nummer 2 prioriteit voor 2010, in 2008 nog op de zesde plaats, wordt de acquisitie van nieuwe klanten genoemd.
Als nummer 3 prioriteit voor 2010, in 2008 nog op de eerste plaats, wordt cross en upsell genoemd.

Groei kan niet langer gerealiseerd worden door klantbehoud alleen
De resultaten geven aan dat door de grotere terughoudendheid van organisaties bij het doen van investeringen, groei niet alleen meer uit klantbehoud kan worden gerealiseerd.
Organisaties zullen meer dan voorheen ook nieuwe klanten moeten werven om de omzet en het bedrijfsresultaat op peil te houden.

Bron: bericht op Gartner.com, februari 2010

Post op www.klantinteractiekenniscentrum.nl
Op het kenniscentrum zijn tevens gerelateerde items geplaatst.
   


You may also like...