Regionale programmas Pieken in de Delta van start


Origineel persbericht.

Ministerie van Economische Zaken
Persbericht
22 juni 2006

Regionale programmas Pieken in de Delta van start

Deze week overhandigen de eerste drie regio's (de Noord- en Zuidvleugel Randstad en Zuidoost Nederland) hun programma voor een nieuwe vorm van gebiedsgericht economisch beleid aan staatssecretaris Van Gennip van Economische Zaken. In de Zuidvleugel Randstad wordt ingezet op speerpunten binnen het haven- en industriecomplex, de glastuinbouw, life & health sciences en internationaal recht. De Noordvleugel Randstad richt zich op de creatieve industrie, logistiek & handel, toerisme & congressen en life sciences & medisch. De regio Zuidoost-Nederland zet in op toptechnologie met als basis de drie kennisassen High Tech Systemen & Materialen, Life Sciences & Medische Technologie en Food & Nutrition. Zuidwest-Nederland biedt volgende week haar programma aan, en ook Oost-Nederland volgt deze zomer. Noord-Nederland start in 2007 met het nieuwe beleid.

In de nota Pieken in de Delta (2004) heeft het kabinet gekozen voor het benutten van de economische kansen in zes gebieden: Oost-, Zuidwest-, Zuidoost- en Noord-Nederland en Noordvleugel- en Zuidvleugel Randstad. Nationale en regionale prioriteiten worden in deze gebieden zo veel mogelijk met elkaar verbonden. Staatssecretaris Van Gennip heeft voor het gebiedsgerichte beleid een bedrag van 271 miljoen euro beschikbaar gesteld voor de periode 2007-2010. In 2006 is, in aanloop op deze periode, al 25 miljoen beschikbaar gesteld.

Programmacommissies, waarin bestuurders, bedrijven en kennisinstellingen zitten, hebben voor hun regio een agenda tot 2010 opgesteld waarin zij de kansen van hun regio hebben aangegeven. Deze agenda is totstandgekomen op basis van onder meer regionale analyses en rapporten en vormt de basis voor regionale partijen om projecten indienen.

Uitgebreide informatie over de verschillende regionale programma's, de commissies en over de nota Pieken in de Delta is terug te vinden op de website van het ministerie van Economische Zaken, www.ez.nl.


Meer informatie
Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u terecht bij Postbus 51, telefoon 0800 - 6463951, e-mail: [email protected]
Voor journalisten: Jelle Wils, persvoorlichter, telefoon (070) 379 64 64, e-mail: [email protected], of Gerard Westerhof, persvoorlichter, telefoon (070) 379 7079, e-mail: [email protected]ANP Pers Support, de redactie van het ANP is niet verantwoordelijk voor de inhoud.


 


You may also like...