Relance Plan microStart by Funds For Good

microStart en Funds for Good hebben niet stilgezeten tijdens de crisis. En dat mag geweten zijn. Als voorvechters van economische inclusie voor de meest kwetsbare micro-ondernemers in België, komen zij nu naar buiten met een heus herstelplan. Dit plan moet het mogelijk maken meer dan 1500 jobs te redden in België in de nasleep van de Covid-19 crisis.

O.b.v. een studie die werd uitgevoerd door Accenture in samenwerking met microStart is duidelijk geworden hoe hard de crisis toeslaat bij de meest kwetsbare ondernemers in onze maatschappij. Van de 350 micro-ondernemers die werden bevraagd, beweert 2/3 onverbiddellijk hun onderneming te moeten sluiten gedurende de crisis. Nog eens 70% van de respondenten is zeer tot uiterst bezorgd over het voortbestaan van hun zaak in de komende 6 weken.

Wat hebben deze micro-ondernemers gemeen met elkaar? Velen onder hen zijn gestart met een onderneming om zichzelf een job te bezorgen. Daar komt nog eens bij dat ze geen tot weinig eigen middelen en geen persoonlijk spaargeld hebben. En net deze ondernemingen (handel, horeca, persoonlijke dienstverlening) worden het hardst getroffen door de huidige crisis.

Daarom besliste microStart in samenwerking met Funds for Good vanaf midden maart een ‘ms Express’ lening te lanceren van EUR 2.000 (aan gewone voorwaarden) gekoppeld met een extra lening op eer van EUR 1.000 (renteloos en zonder garantie) om de ondernemers met de grootste tresorerieproblemen gedurende de crisis te kunnen ondersteunen.

Aansluitend op deze ‘fase van urgentie’, en gesterkt door de resultaten van de studie van Accenture, wil microStart nog meer anticiperen op de behoeften van micro-ondernemers in de nasleep van de crisis. Met een gefaseerd ‘Relance Plan’ mede gefinancierd door Funds for Good, BNP Paribas Fortis, Fondation Bernheim en Degroof Petercam, wil microStart de lening op eer automatisch toekennen aan alle ondernemers die om financiering vragen bij microStart. 

In een eerste ‘herstelfase’ tot september 2020 zal er een renteloze lening op eer van max. EUR 3.000 toegekend worden, gekoppeld met een ‘gewone lening’ van EUR 12.000. In een volgende ‘groeifase’ tot juni 2021 wordt dit opgetrokken tot respectievelijk EUR 5.000 en EUR 20.000. Deze financiering wordt consequent gekoppeld aan een intensieve coaching van de ondernemer bij microStart en Funds for Good.

De kosten van dit ambitieus plan worden geraamd op EUR 2.265.000, waarvan reeds een kwart voldaan werd door de hierboven genoemde partners. Voor de overige bedragen hoopt microStart steun te vinden bij de federale en regionale overheden, private bedrijven en stichtingen.

Funds for Good is verheugd om samen met microStart en de andere partners haar schouders te zetten onder dit veelbelovend initiatief, waarvoor immers inspiratie werd gezocht bij de ‘lening op eer’ die door Funds for Good in België werd geïntroduceerd in 2013.

You may also like...